Blijf op de hoogte
Nieuws & Inspiratie

Cofinanciering voor jonge innovatieve starters

Cofinanciering voor jonge innovatieve starters

Innovatieve starters en heel jonge ondernemingen met vernieuwende of technologische activiteiten hebben het vaak moeilijk om financiering te vinden, zelfs bij PMV. Met een Cofinanciering voor innovatieve starters wil PMV hen – via submerk PMV/z – makkelijker toegang geven tot financiering, op een vlotte manier, binnen een helder afsprakenkader.

Doordat zij nog geen omzet of positieve kasstromen hebben en dus al evenmin over terugbetalingscapaciteit beschikken, kunnen innovatieve of technologische starters vaak geen beroep doen op klassieke bankfinanciering. Niettemin verkiezen ze voor hun financiering doorgaans een lening boven een kapitaalinbreng: niet alleen verliezen ze door een kapitaalparticipatie een deel van hun eigen bedrijf, ook de procedure om een lening te verkrijgen, is veel eenvoudiger.

Toch weigering of voorwaarden

De Cofinanciering van PMV/z is in die gevallen een interessante optie, in combinatie met de financiële ondersteuning van venture capital fondsen, business angels of andere investeerders. Maar zelfs bij de aanvraag van een Cofinanciering werden nogal wat dossiers geweigerd of kregen ze meer voorwaarden opgelegd: waarborgen, de inbreng van extra kapitaal, de uitbetaling onder voorbehoud van het behalen van doelstellingen…

Duidelijke criteria, vlotte toekenning

Niettemin wil PMV/z jonge, innovatieve en beloftevolle bedrijven op een vlotte manier aan financiering helpen, ondanks hun grote risicoprofiel. We hebben daarom een aparte vorm van Cofinanciering gecreëerd voor startende, innovatieve bedrijven zonder positieve cashflow of terugbetaalcapaciteit. Dit zijn de eigenschappen:

  • een maximaal kredietbedrag van 150.000 euro;
  • een eigen inbreng onder de vorm van (quasi-)kapitaal door erkende investeerders, fondsen, business angels… ten belope van minimaal het bedrag van de Cofinanciering;
  • een looptijd van maximaal 5 jaar;
  • een vrijstellingsperiode voor kapitaalaflossing van maximaal 3 jaar;
  • een vaste interestvoet van 4 % bij een vrijstellingsperiode voor kapitaalaflossing tot 1 jaar (bij een vrijstellingsperiode voor kapitaalaflossing van 2 of 3 jaar wordt de vaste interest verhoogd naar respectievelijk 4,25 % en 4,50 %).

Makkelijkere financiering

Jonge, innovatieve en beloftevolle bedrijven zonder positieve cashflow of terugbetaalcapaciteit — we hanteren de criteria over digitalisering en innovatie van het EIF om te bepalen wie in aanmerking komt — zijn door de nieuwe Cofinanciering-versie niet alleen verzekerd van financiering maar ook van een vlotte verwerking van hun dossier zonder bijzondere voorwaarden. Met de Cofinanciering voor jonge innovatieve starters wil PMV/z het voor hen makkelijker maken om financiering te vinden wanneer ze in een vroege fase al één of meer investeerders of business angels hebben kunnen aantrekken.

Meer geld nodig?

Hebben jonge innovatieve starters nood aan grotere bedragen? PMV is graag bereid hun case te analyseren en via een kapitaalparticipatie mogelijks hun ontwikkeling te financieren. Wanneer er omzet en positieve cashflow gerealiseerd worden, kan het kredietbedrag bovendien worden opgetrokken binnen de grenzen van het bestaande kader van de Cofinanciering.