Geef hier een beschrijving van de onderneming: geschiedenis, aandeelhoudersstructuur en organigram, sleutelfiguren in de organisatie, activiteit, producten, markt, concurrenten.
Geef hier een korte beschrijving van de impact van de Coronacrisis op uw bedrijf. Onderbouw van hieruit uw vraag naar de achtergestelde lening op 3 jaar (1 pagina)
Geef hier de (geconsolideerde) gedetailleerde (proef- en saldi) jaarrekeningen van de afgelopen 3 boekjaren, de gedetailleerde tussentijdse resultaten van het lopende boekjaar, en een overzicht van de bestaande financiële (bank)schulden inclusief de voorwaarden (looptijd, rentevoet, waarborgen). Voor een éénmanszaak zijn dit de gedetailleerde gerealiseerde inkomsten en uitgaven.
Geef hier het jaarbudget voor het lopende boekjaar en de gedetailleerde financiële prognoses voor de volgende 3 boekjaren. Uit de bijhorende cashflowplanning dient de financieringsbehoefte en de terugbetaalcapaciteit te blijken. Voor een éénmanszaak is dit een kasplan waarin u de inkomsten en uitgaven inschat en waarbij de “kaspositie” zowel per periode (maandbasis) als gecumuleerd wordt weergegeven. Vennootschappen kunnen gebruiken maken van de template van het financieel model dat u hier kunt downloaden. Bij gebruik van deze template moeten eveneens de gerealiseerde financiële cijfers van de afgelopen 3 boekjaren ingevuld worden.

 

Vertrouwelijkheid

PMV bevestigt dat zij alle informatie die in het kader van de aanvraag ontvangt als strikt vertrouwelijk zal behandelen en alleen zal gebruiken om de aanvraag te onderzoeken en te evalueren.