Geef hier een beschrijving van de onderneming:
  • • geschiedenis,
  • • aandeelhoudersstructuur met de verdeling van de aandelen
  • • samenstelling raad van bestuur
  • • organigram (as is en to be), sleutelfiguren in de organisatie, aantal werknemers (per afdeling),
  • • activiteit,
  • • producten met (indien toepasselijk) beschrijving van de technologie en product roadmap,
  • • markt, business model (direct/indirecte verkoop), productpricing en sales pipeline
  • • concurrenten,
  • • historische financiering van het bedrijf: kapitaalsverhogingen, leningen, etc.
Geef hier een korte beschrijving van de impact van de coronacrisis op uw bedrijf. Onderbouw van hieruit uw vraag naar de achtergestelde lening op 3 jaar (1 pagina)
Geef hier de neergelegde jaarrekeningen van de afgelopen 3 boekjaren (of sinds oprichting indien korter dan 3 jaren) en een overzicht van de bestaande financiële (bank)schulden inclusief de voorwaarden (schuldeiser, looptijd, rentevoet, waarborgen).
Geef hier het jaarbudget voor het lopende boekjaar en de gedetailleerde financiële prognoses voor de volgende 3 boekjaren. Uit de bijhorende cashflowplanning dient de financieringsbehoefte te blijken. Gebruik voor dit alles het Financieel Model (die kan je hier downloaden.) en vul in deze template eveneens voor de afgelopen 3 boekjaren de gerealiseerde financiële cijfers in.

 

VERTROUWELIJKHEID

PMV bevestigt dat zij alle informatie die in het kader van de aanvraag ontvangt als strikt vertrouwelijk zal behandelen en alleen zal gebruiken om de aanvraag te onderzoeken en te evalueren.