Geef hier een korte beschrijving van de onderneming: geschiedenis, aandeelhouders, activiteit, producten, markt (1-2 pagina’s)
Geef hier een korte beschrijving van de impact van de coronacrisis op uw bedrijf. Onderbouw van hieruit uw vraag naar de achtergestelde lening op 3 jaar (1 pagina)
Geef een samenvattend overzicht van de financiële cijfers (resultaten en balans) van het laatste volledige boekjaar en van het lopende boekjaar.
Geef hier de financiële vooruitzichten voor het volledige lopende boekjaar (minstens tot eind 2020) waaruit de financieringsnood blijkt.

 

VERTROUWELIJKHEID

PMV bevestigt dat zij alle informatie die in het kader van de aanvraag ontvangt als strikt vertrouwelijk zal behandelen en alleen zal gebruiken om de aanvraag te onderzoeken en te evalueren.