Achtergestelde lening op drie jaar aanvragen

Om de effecten van de coronacrisis voor Vlaamse bedrijven te temperen, creëert PMV een financiële buffer op middellange termijn met achtergestelde leningen op 3 jaar. Dit als aanvulling op overbruggingskredieten op heel korte termijn vanuit het federale niveau.

De focus ligt op start-up bedrijven en scale-ups, en ook mature bedrijven die tijdelijk in moeilijkheden komen door de Coronacrisis en nood hebben aan financiële versterking om de gevolgen van de coronacrisis bovenop te komen.  

Deze achtergestelde leningen moeten voor 15 november 2020 aangevraagd worden.  Het streefdoel is om de doorlooptijd tussen de aanvraag (mits een volledig en onderbouwd informatiepakket) en de beslissing over de aangevraagde coronalening te beperken tot maximaal 1 maand.

  • Wie komt in aanmerking?

  • Modaliteiten

  • Veelgestelde vragen