Achtergestelde lening op drie jaar aanvragen

Om de effecten van de coronacrisis voor Vlaamse bedrijven te temperen, creëert PMV een financiële buffer op middellange termijn met achtergestelde leningen op 3 jaar. Dit als aanvulling op overbruggingskredieten op heel korte termijn vanuit het federale niveau.

De focus ligt op start-up bedrijven en scale-ups, en ook mature bedrijven die tijdelijk in moeilijkheden komen door de Coronacrisis en nood hebben aan financiële versterking om de gevolgen van de coronacrisis bovenop te komen.  

Deze achtergestelde leningen moeten voor 15 oktober 2021 aangevraagd worden.  Het streefdoel is om de doorlooptijd tussen de aanvraag (mits een volledig en onderbouwd informatiepakket) en de beslissing over de aangevraagde coronalening te beperken tot maximaal 1 maand.

Na indiening van uw aanvraag ontvangt u een mail met de bevestiging dat uw aanvraag volledig is, of met de vraag om bijkomende informatie aan te leveren. Zodra uw dossier volledig is, kan PMV starten met de inhoudelijke analyse. 

  • Wie komt in aanmerking?

  • Modaliteiten

  • Veelgestelde vragen