Frank Kindt
Communicatiemanager
+32 (0)472 42 07 90

Bekijk onze publicaties

Publication

https://www.pmv.eu/sites/default/files/publications/rittenverslag.pdf
Jaarverslag 2018

PMV investeerde in 2018 voor een totaalbedrag van 134,2 miljoen euro in Vlaamse bedrijven. Het vermogen onder beheer bedroeg 1,21 miljard euro en de PMV-groep realiseerde een prima nettoresultaat van 3,9 miljoen euro.

https://www.pmv.eu/sites/default/files/publications/190117_-_folder_v3_def_interactief.pdf
Welvaart en welzijn voor Vlaanderen

In de aanloop naar de regionale, federale en Europese verkiezingen van 2019, maakte PMV de analyse van de context waarin zij haar missie vervult. In een wereld die razendsnel verandert, moeten keuzes worden gemaakt. Welke mogelijkheden, klein en groot, dienen zich aan voor meer toegevoegde waarde in onze regio, voor een duurzamere samenleving, voor een groenere energieproductie? De uitdagingen zijn groot, de kansen eveneens. PMV verzamelt er in haar verkiezingsvoorzet enkele, op het vlak van verankering, energie, ondernemingsfinanciering, ruimtegebruik en innovatie. 
 

https://www.pmv.eu/sites/default/files/publications/rittenverslag_pmv2017.pdf
Jaarverslag 2017

Ondernemerschap is cruciaal voor de toekomst van Vlaanderen. PMV gaf die toekomst ook in 2017 opnieuw mee vorm met aangepaste financieringsformules voor elk beloftevol ondernemersproject, van bij de prille start tot en met de groei en internationalisering. Naast onze cijfers zoomen wij in ons rittenverslag in op een aantal van onze portefeuillebedrijven en hoe zij met onze leningen, kapitaal of waarborgen hun verhaal hebben kunnen waarmaken. 
PMV investeerde in 2017 via haar voor een totaalbedrag van 189,4 miljoen euro in Vlaamse bedrijven. Het vermogen onder beheer bedroeg 1,17 miljard euro en de PMV-groep realiseerde voor 27 miljoen euro aan meerwaarden. De minwaarden bedroegen 12,2 miljoen euro. Hiermee zette PMV verleden jaar een prima nettoresultaat van 41,9 miljoen euro neer. Een gedrukte versie van het Rittenverslag kunt u aanvragen via frank.kindt@pmv.eu of op 02 229 52 30

 

https://www.pmv.eu/sites/default/files/publications/digitaal_jaarverslag_2016.pdf
Jaarverslag 2016

PMV heeft in 2016 met haar investeringen in totaal zo’n 238,1 miljoen euro bijgedragen aan de Vlaamse economie. 2016 was dan ook een uitstekend jaar voor het PMV-team en als we er de nettowinst bijnemen, zelfs het beste ooit. Het beheerde vermogen steeg tot 1,181 miljard euro. De bedrijfsopbrengsten stegen tot 82,2 miljoen euro en de PMV-groep realiseerde voor 29,3 miljoen euro aan meerwaarden, terwijl de minwaarden daalden van 5,3 miljoen euro in 2015 tot 1,5 miljoen euro. Het resultaat mag er dan ook zijn. Met 37,7 miljoen euro nettoresultaat was 2016 een absoluut succesjaar. Om zulke resultaten neer te zetten, zitten onze honderd zesentwintig financieringsexperts elke dag weer in het zadel om het beste van zichzelf te geven. Ook in 2017 staat ons team klaar om alle ondernemers met een goed plan en een ploeg vol talent hun financiering een tandje hoger te laten schakelen.

https://www.pmv.eu/sites/default/files/publications/vrije_tribune_henk_joos.pdf
Een netwerkeconomie gedreven door de levenswetenschappen

Dertig jaar geleden wierp de Vlaamse regering een steen in de Vlaamse (bio-)techvijver die een aantal belangrijke golven heeft veroorzaakt. Zij had immers de visie om het academisch onderzoek in Vlaanderen te gebruiken als hoeksteen voor het uitbouwen van een volledig nieuwe economie. Na al die jaren heeft dit beleid duidelijk zijn vruchten afgeworpen. 

https://www.pmv.eu/sites/default/files/publications/vuistregels_voor_meerwaarde_bij_pps.pdf
Vuistregels voor meerwaarde

PMV, Team Vlaams Bouwmeester en het Kenniscentrum PPS publiceerden een handig boekje met 23 "vuistregels voor meerwaarde bij publiek-private samenwerking." Samen met wetenschappers van de Universiteit Antwerpen en de Universiteit Gent goten onze specialisten hun expertise in een reeks heldere aanbevelingen voor beleidsmakers en voor iedereen die streeft naar economische, maatschappelijke en ruimtelijke meerwaarde bij PPS.

https://www.pmv.eu/sites/default/files/publications/het_123_van_pmv_2015_finaal.pdf
Het 123 van PMV 2015
https://www.pmv.eu/sites/default/files/publications/het_abc_van_pmv_2015_finaal.pdf
Het ABC van PMV 2015
https://www.pmv.eu/sites/default/files/publications/het_123_van_pmv_jaargang_2014.pdf
Het 123 van PMV 2014
https://www.pmv.eu/sites/default/files/publications/jaarverslag_pmv_2014.pdf
ABC van PMV 2014

Pages

Frank Kindt
Communicatiemanager
+32 (0)472 42 07 90