Coronalening en covid 19 waarborg

Begin mei 2020 lanceerde PMV haar achtergestelde lening op 3 jaar om bijkomende financiële buffers te verschaffen aan start-ups, scale-ups, kmo’s en zelfstandigen die door de coronacrisis in moeilijkheden waren gekomen. Tezelfdertijd werd een aangepaste COVID-19 waarborg in de markt gezet met meer flexibiliteit. De Europese commissie keurde die maatregelen goed met de bedoeling af te lopen eind 2020.

Met de relancemaatregelen, die vallen onder het ‘Temporary framework’, wil de Europese commissie de EU-landen volop laten inzetten op economische continuïteit zonder daarbij de principes van eerlijke concurrentie te ondergraven. Vandaar waren de maatregelen onder het framework beperkt in de tijd. Gezien de ernst van de crisis besliste Europa echter om die periode te verlengen en PMV de mogelijkheid te geven de coronaleningen en de Covid 19 waarborg voor een langere periode aan te bieden.

Die indieningsperiode voor de coronalening en de covid 19 waarborg liep tot 15 oktober 2021 en is hierbij afgesloten. 

U kunt overigens altijd bij PMV terecht voor andere financiële oplossingen, of dit nu gaat om een kapitaalparticipatie, leningen op lange termijn of waarborgen. 

Indien u door de coronacrisis nood heeft aan extra financiering om de solvabiliteit van uw onderneming te versterken of om haar groei te versnellen, neem dan gerust een kijkje op de site van het Welvaartsfonds