Frank Kindt
Communicatiemanager
+32 (0)472 42 07 90

Deugdelijk bestuur

PMV hecht ook veel belang aan de principes van deugdelijk bestuur. De vennootschap beschikt over een Corporate Governance Charter. Het charter heeft als doel de transparantie en objectiviteit van de bestuursstructuur en de besluitvormingsprocessen in de onderneming te verankeren en wil aangeven hoe PMV de principes van deugdelijk bestuur ter harte neemt.

PMV tracht in al haar handelingen ook op te treden in overeenstemming met de hoogste ethische normen. In dat kader achtte ze het noodzakelijk om niet alleen voor haar personeelsleden maar ook voor haar bestuurders een code op te stellen, die dient als leidraad voor hun gedrag en het stellen van handelingen. Er zijn gedragscodes voor de PMV-bestuurders, voor de bestuurders van haar dochtervennootschappen en voor de leden van de investeringscomités.

Aanwezigheden en vergoedingen Raad van Bestuur in 2017

Inclusief de deelnames van bestuurders aan het benoemings- en remuneratiecomité, bedroeg in 2017 de totale vergoeding van de bestuurders 162.470 euro. Gemiddeld telt een dossier ter voorbereiding van een raad van bestuur tien agendapunten en 163 pagina's. De bestuurders van PMV nv zetelen ook in de raad van bestuur van PMV re Vinci, waarvoor geen bijkomende vergoeding is voorzien. De bestuurders van PMV nv ontvangen een vaste vergoeding van 6.198 euro bruto per jaar (dubbel voor de voorzitter) en 620 euro bruto variabele vergoeding per zitting (dubbel voor de voorzitter).

Bestuurders              AanwezighedenVaste vergoedingzitpenning
Koen Kennis (vz)

14/14

12.396 euro

17.360 euro

Christine Claus12/146.198 euro7.440 euro
Greta D'hondt14/146.198 euro8.680 euro
Jannie Haek10/146.198 euro6.200 euro
Jeroen Overmeer12/146.198 euro7.440 euro
Raf Suys14/146.198 euro8.680 euro
Rosette S'Jegers12/146.198 euro7.440 euro
Sas Van Rouveroij14/146.198 euro8.680 euro
Patrick Verjans14/146.198 euro8.680 euro

 

Aanwezigheden en vergoedingen Benoemings- en Remuneratiecomité in 2018

De leden van het Benoemings- en Remuneratiecomité ontvangen geen vaste vergoeding, maar per zitting wel 620 euro bruto vergoeding voor de leden die deel uitmaken van de raad van bestuur en 750 euro bruto voor de externe leden.

BestuurdersAanwezighedenVaste vergoedingzitpenning
Herman De Bode1/10750 euro
Greta D'hondt (vz)4/402.480 euro
Rosette S'Jegers4/402.480 euro
Clair Ysebaert4/403.000 euro
Luc Vandewalle4/403.000 euro

 

Aanwezigheden en vergoedingen Auditcomité in 2017

De leden van het Auditcomité ontvangen geen vaste vergoeding, maar per zitting wel 620 euro bruto variabele vergoeding.

BestuurdersAanwezighedenVaste vergoedingzitpenning
Christine Claus4/402.480 euro
Greta D'hondt3/401.860 euro
Rosette S'Jegers3/401.860 euro

 

Frank Kindt
Communicatiemanager
+32 (0)472 42 07 90