Frank Kindt
Communicatiemanager
+32 (0)472 42 07 90

Deugdelijk bestuur

PMV hecht ook veel belang aan de principes van deugdelijk bestuur. De vennootschap beschikt over een Corporate Governance Charter. Het charter heeft als doel de transparantie en objectiviteit van de bestuursstructuur en de besluitvormingsprocessen in de onderneming te verankeren en wil aangeven hoe PMV de principes van deugdelijk bestuur ter harte neemt.

PMV tracht in al haar handelingen ook op te treden in overeenstemming met de hoogste ethische normen. In dat kader achtte ze het noodzakelijk om niet alleen voor haar personeelsleden maar ook voor haar bestuurders een code op te stellen, die dient als leidraad voor hun gedrag en het stellen van handelingen. Er zijn gedragscodes voor de PMV-bestuurders, voor de bestuurders van haar dochtervennootschappen en voor de leden van de investeringscomités.

Aanwezigheden en vergoedingen Raad van Bestuur in 2019

De samenstelling van de raad van bestuur is gewijzigd in 2019. Op de algemene vergadering van 21 mei 2019 werden mevrouw Christine Claus en mevrouw Greta D’Hondt eervol ontheven uit hun functie. Diezelfde algemene vergadering benoemde met onmiddellijke ingang mevrouw Karine Moykens en de heer Gert Bergen als bestuurder en dit tot en met de gewone algemene vergadering van 2025. De algemene vergadering herbenoemde mevrouw Carine Smolders en de heren Koen Kennis, Jeroen Overmeer en Raf Suys tot en met de gewone algemene vergadering van 2025.

De raad van bestuur is in de loop van 2019 17 keer bijeengekomen, waarvan 5 vergaderingen plaats vonden via telefonische conferentie. De aanwezigheden van en de vergoedingen voor de leden van de raad van bestuur waren als volgt:

Bestuurders              AanwezighedenVaste vergoedingzitpenning
Koen Kennis (vz)

17/17

12.396 euro

17.980 euro

Christine Claus8/82.394 euro4.030 euro
Greta D'hondt7/82.394 euro3.720 euro
Rosette S'Jegers15/176.198 euro7.550 euro
Raf Suys16/176.198 euro8.370 euro
Lucien Gijsens16/176.198 euro7.550 euro
Jeroen Overmeer11/176.198 euro5.890 euro
Carine Smolders11/176.198 euro6.200 euro
Peter Verhaeghe15/176.198 euro7.550 euro
Gert Bergen9/93.795 euro4.960 euro
Karine Moykens6/93.795 euro3.410 euro

 

Aanwezigheden en vergoedingen Benoemings- en Remuneratiecomité in 2019

De leden van het Benoemings- en Remuneratiecomité ontvangen geen vaste vergoeding, maar per zitting wel 620 euro bruto vergoeding voor de leden die deel uitmaken van de raad van bestuur en 750 euro bruto voor de externe leden.

BestuurdersAanwezighedenVaste vergoedingzitpenning
Greta D'hondt (vz)2/201.240 euro
Rosette S'Jegers3/301.860 euro
Clair Ysebaert2/201.500 euro
Luc Vandewalle2/201.500 euro
Karine Moykens1/10620 euro
Jeroen Overmeer1/10620 euro
Peter Verhaeghe1/10620 euro

 

Aanwezigheden en vergoedingen Auditcomité in 2019

De leden van het Auditcomité ontvangen geen vaste vergoeding, maar per zitting wel 620 euro bruto variabele vergoeding.

BestuurdersAanwezighedenVaste vergoedingzitpenning
Christine Claus (vz)3/301.860 euro
Greta D'hondt3/301.860 euro
Rosette S'Jegers3/301.860 euro
Lucien Gijsens (vz)1/10620 euro
Carine Smolders1/10620 euro
Koen Kennis1/10620 euro

 

Frank Kindt
Communicatiemanager
+32 (0)472 42 07 90