Een lening van PMV voor erfgoedprojecten

Heel wat interessante monumenten in ons land staan al heel lang leeg en verkommeren verder. Een nieuwe invulling komt niet van de grond wegens complexe administratieve procedures en geringe winstmarges. Als investeerder kan PMV helpen om een rendabele herbestemming mogelijk te maken voor dat soort gebouwen. Door mee te investeren, kunnen we bovendien privé-investeerders stimuleren om mee in te stappen in veeleisende projecten.

Erfgoed herontwikkelen vergt enorme investeringen terwijl de winstmarge gering is en de onzekerheid groot. Met een lening van PMV ontstaan er mogelijkheden om een project (sneller) gefinancierd te krijgen én het risico voor de initiatiefnemers te beperken. De vaak immense restauratiekosten (en de complexe regelgeving) maken het soms erg lastig om de financiering rond te krijgen. PMV heeft niet alleen de knowhow om die vraagstukken behapbaar te structureren maar heeft ook de kennis om de complexe trajecten in goede banen te leiden én brengt klaarheid over de kosten, vergunningen en premies waardoor de onzekerheid vermindert. Bovenal kan ze door een achtergestelde lening een rendabel langetermijntraject alle kansen op slagen geven. Een achtergestelde lening wordt door de bank immers als eigen inbreng beschouwd. Een erfgoedproject kan zo snel van financiering worden voorzien, op maat van het project (variabele looptijd, aflossing op maat, zekerheden i.f.v. business case...) en de ondernemer. PMV volgt het dossier op via recurrente rapporteringsafspraken. Uiteraard gebeurt de financiering en begeleiding van PMV met respect voor de erfgoedwaarden en de mogelijkheden van de locatie.