Een lening van PMV voor gebiedsontwikkelingen

De nieuwe invulling van oude industriële sites kampt met complexe administratieve procedures en vergt een grote knowhow, niet in het minst op het vlak van de financiële structurering. Een lening van PMV kan helpen om een rendabele herbestemming mogelijk te maken voor dat soort sites. Dat kan ook andere investeerders stimuleren om mee in te stappen in veeleisende projecten.

Oude industriële sites of andere gebieden herontwikkelen, vergt enorme investeringen terwijl de winstmarge gering is en de onzekerheid groot. Met een lening van PMV ontstaan er mogelijkheden om een project (sneller) gefinancierd te krijgen én het risico voor de initiatiefnemers te beperken. PMV heeft niet alleen de knowhow om dergelijke projecten behapbaar te structureren maar heeft ook de kennis om de complexe trajecten in goede banen te leiden én brengt klaarheid over de kosten, vergunningen en premies waardoor de onzekerheid vermindert. Bovenal kan ze door een achtergestelde lening een rendabel langetermijntraject alle kansen op slagen geven. Een achtergestelde lening wordt door de bank immers als eigen inbreng beschouwd. Een gebiedsontwikkeling kan zo snel van financiering worden voorzien, op maat van het project (variabele looptijd, aflossing op maat, zekerheden i.f.v. business case...) en de ondernemer. PMV volgt het dossier op via recurrente rapporteringsafspraken.