Een lening van PMV voor maatschappelijk vastgoed

Maatschappelijk vastgoed is een motor voor sociale cohesie, een gezonde leefomgeving en stedelijke vernieuwing. Maar vastgoed is kostbaar en risicovol, en vergt gespecialiseerde knowhow, niet in het minst op het vlak van de financiering ervan. PMV vindt het daarom zinvol en goed om via leningen maatschappelijk vastgoed mogelijk te maken dat duurzame waarde toevoegt aan organisaties, de omgeving, de mensen en het klimaat.

Het ontwikkelen en bouwen van nieuwe voorzieningen kan een risicovolle activiteit worden als de financiële consequenties niet goed in beeld zijn gebracht. Bovendien moet het maatschappelijk vastgoed op een goede manier worden beheerd om de langetermijnambities te kunnen realiseren. De voorbeeldrol van de betrokken organisaties verplicht hen bovendien hun vastgoed te verduurzamen en hun middelen doelmatig besteden. Als financier kan PMV niet alleen het maatschappelijk rendement verzoenen met een duurzame meerwaarde. PMV is ook in staat om andere investeerders aan te trekken, en de complexe processen te faciliteren die inherent zijn aan de sector. Met een lening van PMV ontstaan er mogelijkheden om een project (sneller) gefinancierd te krijgen én het risico voor de initiatiefnemers te beperken. De vaak grote kosten (en de complexe regelgeving) maken het soms erg lastig om de financiering rond te krijgen. PMV heeft niet alleen de knowhow om die vraagstukken behapbaar te structureren maar heeft ook de kennis om de complexe trajecten in goede banen te leiden én brengt klaarheid over de kosten, vergunningen en premies waardoor de onzekerheid vermindert. Bovenal kan ze door een achtergestelde lening een rendabel langetermijntraject alle kansen op slagen geven. Een achtergestelde lening wordt door de bank immers als eigen inbreng beschouwd. Een maatschappelijk vastgoedproject kan zo snel van financiering worden voorzien, op maat van het project (variabele looptijd, aflossing op maat, zekerheden i.f.v. business case...) en de ondernemer. PMV volgt het dossier op via recurrente rapporteringsafspraken.