PMV
ARKimedes
02 229 52 30

ARKimedes

  • Afwikkeling en uitbetaling gewestwaarborg ARKimedes-Fonds

Via ARKimedes investeert PMV indirect in beloftevolle Vlaamse starters en kmo’s.

ARKimedesfondsen zijn dakfondsen die investeren in ARKIV’s. Een ARKIV is een investeringsfonds dat na een selectieprocedure is erkend voor een investering vanuit een ARKimedesfonds. Naast elke euro die een ARKimedesfonds in een ARKIV investeert, dient minstens één euro aan private middelen ingebracht te worden. Het zijn de ARKIV’s die uiteindelijk investeren in starters en kmo’s. Het beheer van de ARKIV’s gebeurt door private ARKIV-beheerders. Op deze manier activeert PMV het beschikbare risicokapitaal in Vlaanderen.

PMV beheert twee ARKimedesfondsen

Het eerste ARKimedesfonds (ARKimedes-Fonds nv) haalde in 2005 via een publieke emissie 110 miljoen euro op in aandelen en obligaties op twaalf jaar. De investeringsperiode eindigde in 2011 en de middelen werden geïnvesteerd in twaalf erkende ARKIV’s. ARKimedes-Fonds NV werd in vereffening gesteld op 30 juli 2018. ARKimedes Management NV werd aangesteld als vereffenaar. 

Het tweede ARKimedesfonds (ARKimedes-Fonds II nv) werd opgericht in 2010 en wordt, in tegenstelling tot het eerste fonds, volledig gefinancierd door het Vlaams Gewest, via PMV.

Om de stroom aan risicokapitaal in Vlaanderen niet te laten opdrogen en om ervoor te zorgen dat ARKimedes zijn rol als hoeksteeninvesteerder kan blijven spelen, werd het toegezegde kapitaal van het tweede fonds in juli 2015 verhoogd met 50 miljoen euro tot 160 miljoen euro.

Ook werd het tweede fonds omgevormd tot een rollend fonds. Zo kan het tweede fonds de opbrengsten uit de gerealiseerde investeringen opnieuw investeren wanneer nieuwe ARKIV-opportuniteiten zich aandienen. 

Om in de toekomst naast risicokapitaalinvesteringen in Vlaamse start-ups (de zgn. first equity gap) ook in scale-ups (de zgn. second equity gap) te kunnen bedienen, werd het toegezegde kapitaal van het tweede fonds in juli 2016 bijkomend verhoogd met 50 miljoen euro tot 210 miljoen euro.

Voorstellen om nieuwe ARKIV-fondsen op te richten en erin te investeren, zijn bijgevolg altijd welkom. ARKimedes is er immers om de ondernemingszin en creativiteit voortdurend te ondersteunen.

 

Contact

ARKimedes Management nv

Oude Graanmarkt 63

1000 Brussel

Telefonisch kunt u ons bereiken op 02/229 52 30

Mailen kan op arkimedes@pmv.eu

  • ARKimedes - Raad van bestuur

  • ARKimedes - team

PMV
ARKimedes
02 229 52 30