PMV
ARKimedes
02 229 52 30

U bent risicokapitaalverschaffer

ARKimedes-Fonds nv

De investeringsperiode van alle erkende ARKIV’s onder ARKimedes-Fonds is beëindigd.

ARKimedes-Fonds II nv

Risicokapitaalverschaffers kunnen steeds een aanvraag indienen om erkend te worden als ARKIV binnen ARKimedes-Fonds II nv, gezien het rollend karakter van dit fonds.

Om een erkenningsaanvraag in te dienen, kan u contact opnemen met:

ARKimedes Management nv

Oude Graanmarkt 63

1000 Brussel

Telefonisch kunt u ons bereiken op 02/229 52 30

Mailen kan op arkimedes@pmv.eu

Het handboek voor de (kandidaat-)ARKIV kunt u hier downloaden.

PMV
ARKimedes
02 229 52 30