PMV
ARKimedes
02 229 52 30

Fondsinvesteringen

  • ARKimedes-Fonds NV, in vereffening

PMV fondinvesteringen voorziet in het ter beschikking stellen van risico- en groeikapitaal via onafhankelijke fondsen.

Zo investeert PMV samen met andere, private investeerders ('limited partners') in investeringsfondsen beheerd door onafhankelijke fondsbeheerders ('general partners'). Het zijn deze fondsen die risicokapitaal dan wel groeikapitaal verschaffen aan resp. start-ups & scale-ups en kmo's.

Op deze manier activeert PMV Fondsinvesteringen het beschikbare risico- en groeikapitaal in Vlaanderen en kunnen de investeringsmiddelen aanzienlijk toenemen teneinde de 'first equity gap' van start-ups en de 'second equity gap' van scale-ups te dichten en het groeitraject van kmo's te ondersteunen.

De fondsen kunnen actief zijn binnen of buiten Vlaanderen.  Er moet steeds een stevige link met Vlaanderen zijn via de beheerder of de investeringsstrategie.

  • Start-upfondsen focussen hoofdzakelijk op recent opgerichte bedrijven. Investeringen gebeuren typisch zeer vroeg in het bestaan van een bedrijf (‘zaaikapitaal’) of in vervolgkapitaalrondes (‘early stage venture capital’)
  • Scale-upfondsen hebben hun focus op snelgroeiende bedrijven die reeds een eerste marktvalidatie hebben. Investeringen gebeuren dikwijls in grotere kapitaalrondes later in de levenscyclus van het bedrijf (‘later stage venture capital’).
  • Groei- en overnamefondsen kijken voornamelijk naar bedrijven in de traditionele economie die geconfronteerd worden met een opvolgingsproblematiek of kapitaalbehoefte voor de ondersteuning van hun groei.  

Voorstellen om nieuwe fondsen op te richten en erin te investeren, zijn altijd welkom. PMV is er immers om de ondernemingszin en creativiteit voortdurend te ondersteunen.

 

Contact

PMV Fondsinvesteringen

Oude Graanmarkt 63

1000 Brussel

Telefonisch kunt u ons bereiken op 02/229 52 30

Mailen kan op arkimedes@pmv.eu

  • Fondsinvesteringen - Raad van bestuur

  • Fondsinvesteringen - team

PMV
ARKimedes
02 229 52 30