PMV
ARKimedes
02 229 52 30

Fondsinvesteringen

  • Voor afwikkeling gewestwaarborg ARKimedes, klik hier

PMV Fund Investment stelt risicokapitaal ter beschikking via onafhankelijke fondsen.

PMV investeert in risicokapitaalverschaffers actief in start-ups, scale-ups en in groei- en overnamefondsen. De fondsen kunnen actief zijn binnen of buiten Vlaanderen.  Er moet steeds een stevige link met Vlaanderen zijn via de beheerder of de investeringsstrategie.

  • Startupfondsen focussen hoofdzakelijk op recent opgerichte bedrijven zowel in technologie, software als innovatieve businessmodellen. Investeringen gebeuren typisch zeer vroeg in het bestaan van een bedrijf (‘zaaikapitaal’) of in vervolgkapitaalrondes (‘early stage’)
  • Scale-upfondsen hebben hun focus op snelgroeiende bedrijven die reeds een eerste marktvalidatie hebben. Investeringen gebeuren dikwijls in grotere kapitaals later in de levenscyclus van het bedrijf (‘later stage’).
  • Biotechfondsen zijn gericht naar innovatieve bedrijven die op basis van biologische processen verbeteringen aanbrengen in voeding, farmaceutica of andere producten. Biotech investeerders ondersteunen jarenlange trajecten van onderzoek en ontwikkeling. 
  • Groei- en overnamefondsen kijken voornamelijk naar bedrijven in de traditionele economie die geconfronteerd worden met een opvolgingsproblematiek of kapitaalbehoefte voor de ondersteuning van hun groei.  

Het zijn de fondsen die uiteindelijk investeren in starters en KMO’s, en het fondsbeheer, inclusief de selectie van de investeringen, gebeurt steeds door onafhankelijke beheerders.

Voorstellen om nieuwe fondsen op te richten en erin te investeren, zijn altijd welkom. PMV is er immers om de ondernemingszin en creativiteit voortdurend te ondersteunen.

 

Contact

PMV Fondsinvesteringen

Oude Graanmarkt 63

1000 Brussel

Telefonisch kunt u ons bereiken op 02/229 52 30

Mailen kan op arkimedes@pmv.eu

  • Fondsinvesteringen - Raad van bestuur

  • Fondsinvesteringen - team

PMV
ARKimedes
02 229 52 30