Geïnvesteerd vermogen volgens type van investering

Chart: