Gezondere voeding dankzij gewasbescherming

Luc Maertens
CEO
Biotalys

Wie op dezelfde dag aardbeien en druiven eet, denkt wellicht een evenwichtig dieet te volgen. Toch is de kans is reëel dat zo iemand te veel residu’s van chemische bestrijdingsmiddelen binnenkrijgt. Het team van Biotalys wil met zijn gewasbeschermingsmiddelen de consument gezondere voeding bieden en de landbouw, ook de biologische, een duwtje in de rug geven. PMV steunt met kapitaal én advies.

Sinds 2017 staat Luc Maertens aan het roer bij Biotalys. Na twintig jaar ervaring bij gevestigde bedrijven, wou hij zélf gaan ondernemen. De overstap naar Biotalys was dé kans om met een klein maar gedreven team van experten nieuwe technologieën te verkennen, daarvan innovatieve producten af te leiden en die vervolgens in de markt te zetten. “De ontwikkeling van een nieuw en kwalitatief product duurt gemakkelijk zes tot acht jaar. Daarom is het zo belangrijk dat onze investeerders meedenken op lange termijn. PMV is er sinds de oprichting bij en heeft al tweemaal kapitaal geïnjecteerd. Maar hun steun is niet enkel financieel. Hun investeringsmanager is wetenschappelijk gevormd en brengt deze kennis mee naar de Raad van Bestuur, waar we onze aanpak bespreken en afstemmen hoe we onze ideeën verder kunnen ontwikkelen van concept tot praktische toepassing en commercialisatie”, zegt Luc Maertens.

Alternatief middel

Biotalys zag het licht in 2013 als spin-off van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB). CEO Luc Maertens vertelt: “Sinds 2015 focussen we op onderzoek naar en de ontwikkeling van gewasbeschermingsmiddelen op basis van fragmenten van natuurlijke antilichamen, wat wij Agrobodies® noemen. We willen daarmee een valabel alternatief bieden voor de klassieke chemische bestrijdingsmiddelen. Een eerste product in volle ontwikkeling is gericht tegen een aantal belangrijke schimmels die fruit en groenten aantasten. Je zou de werking kunnen vergelijken met een griepvaccin dat ons beschermt vóór het virus toeslaat. Uiteraard vaccineren wij geen planten, de Agrobodies zullen onder de vorm van een sproeimiddel op de markt komen.” Maar vóór dit nieuwe middel wordt geïntroduceerd, moet er nog heel wat gebeuren: na onderzoek moet het product op grote schaal kunnen worden geproduceerd aan marktconforme prijzen. Ten slotte moet het product geregistreerd worden.”

Gezonde voeding

Voor landbouwers vormen gewasbeschermingsmiddelen een verzekering om hun investering in land, zaaigoed en arbeid te beschermen tegen ziekten en plagen. De bestaande biologische middelen op basis van micro-organismen leveren wisselende resultaten op. Luc Maertens: “Ons product neemt die tekortkomingen weg met een hoge graad van efficiëntie op het veld, vergelijkbaar met wat een landbouwer van chemische middelen verwacht. Het kan zowel ingezet worden bij conventionele gewasbescherming, als in de biologische landbouw.” Dat Biotalys inzet op biologische gewasbeschermingsmiddelen, is een antwoord op de stijgende vraag naar gezonde voeding bij de consument. Een bijkomend voordeel is dat biologische bestrijdingsmiddelen vlak vóór en zelfs na de oogst gebruikt kunnen worden om bederf tegen te gaan. Luc Maertens: “Elk jaar gaat 1 triljoen dollar aan voedsel verloren. Daar kan ons middel een deel van de oplossing bieden. Door minder verlies, kunnen er ook meer monden gevoed worden."

www.biotalys.com

Meer weten?

 

Kenneth Wils

Hoofd Levenswetenschappen en Zorg

kenneth.wils@pmv.eu

02/274 63 76