Op zoek naar technologische innovaties

Sofie Baeten
Managing partner
Qbic

Het Gentse Qbic II is een interuniversitair investeringsfonds dat investeert in academische spin-offs. Het richt zich op bedrijven die ontstaan uit technologische innovaties, altijd gelinkt aan een partneruniversiteit. Het fonds heeft een looptijd van maximum twaalf jaar en investeert momenteel al in drie bedrijven. PMV is een van de grootste aandeelhouders.

Qbic II is de opvolger van Qbic I, dat hetzelfde doel had. Qbic I heeft in achttien verschillende dossiers geïnvesteerd. In 2016 is Qbic II opgericht door managing partners Sofie Baeten, Martin De Prycker en Jean Van Nuwenborg. De focus van het fonds is verruimd, vertelt Sofie Baeten. “Na Qbic I dachten we: waarom ons beperken tot slechts drie universiteiten en één onderzoekscentrum waar we mee samenwerken? En dus hebben we het aantal instellingen verhoogd. Naast Universiteit Gent, VUB, Universiteit Antwerpen en VITO  (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek) werken we nu ook samen met Imec en Universiteit Luik.”

Verankering

Qbic II haalt zijn investeringsbudget van de instellingen die elk minimum 500.000 euro hebben ingelegd. Daarnaast is PMV een van de grootste aandeelhouders, net als de Brusselse investeringsmaatschappij FPIM en een aantal grootbanken. Het verschil met Qbic I is dat er nu ook zo’n 14 miljoen van particulieren en bedrijven komt. “Dat zijn niet de grote multinationals, wel KMO’s die verankerd zijn in Vlaanderen zoals Reynaers Aluminium en Televic groep. Zij hebben niet alleen interesse in onze portefeuille, maar ook in onze contacten met de universiteiten en andere samenwerkingen die ze via Qbic kunnen aangaan. En het is voor hen natuurlijk mooi meegenomen dat ze op de eerste rij staan om nieuwe technologieën op te pikken.”

Unieke innovatie

De aandeelhouders en investeerders bewaken mee de lijn van het fonds, maar beslissen niet over de bedrijven waarin geïnvesteerd wordt. Die verantwoordelijkheid ligt volledig bij het team van Qbic II, bijgestaan door een multidisciplinair team van onafhankelijke experten. “De selectie die wij maken, gaat altijd uit van het basisprincipe: is er een unieke innovatie aanwezig? Liefst dan nog een innovatie die beschermd is. En het bedrijf moet op korte tijd in staat zijn om een internationale positie te verwerven.” Een derde belangrijke voorwaarde is dat er een sterk team is, dat eveneens commerciële competenties heeft, niet enkel technologische kennis. “Ons ideale scenario is wat we een ‘trade sale’ noemen, waarbij we een bedrijf kunnen verkopen aan een grote onderneming. Wij hebben unieke producten en technologieën. Voor grote spelers is het heel interessant om die te kopen.” Op dit moment investereert Qbic II in drie bedrijven: Aphea.Bio (biologische landbouw), Blue Foot Membranes (membraantechnologie) en Laminaria (golfslagenergieproductie). Binnen een termijn van vijf tot zeven jaar worden ze verkocht. De return on investment blijft dus moeilijk te voorspellen. Maar daar maakt Sofie Baeten zich geen zorgen over. “Ik heb er vertrouwen in dat we een mooie return zullen realiseren.”

http://qbic.be

Meer weten?

Wouter Winnen

Senior investeringsmanager

wouter.winnen@pmv.eu

02/274 63 59