PMV
Overheidsopdrachten
02 229 52 30

Overheidsopdrachten

Voor het realiseren van grote projecten kiezen publieke opdrachtgevers steeds vaker voor geïntegreerde contractvormen of publiek-private samenwerking.

Er zijn immers goede redenen om te kiezen voor alternatieve contractvormen. Zij laten namelijk toe om risico’s beter te beheren, om meerwaarde te creëren, om een beroep te doen op expertise uit de private sector, of om de beperkingen van de eigen financiële middelen te overstijgen. Meestal komt de samenwerking tot stand na een overheidsopdracht.

Dankzij de combinatie van onze ervaring en marktkennis kunnen wij voor onze opdrachtgever de vooropgestelde doelstellingen optimaal realiseren via een transparant aankoopproces.

PMV
Overheidsopdrachten
02 229 52 30