PMV
Financiering
02 229 52 30

Financiering

PMV verschaft risicodragende financiering (kapitaal, achtergestelde leningen en waarborgen) aan economisch verantwoorde projecten. Zij is vooral actief in sectoren waar de financieringsbehoeften groot zijn of de markt achterwege blijft.

Op die manier faciliteert PMV de private financiering van projecten. Dat kan op verschillende manieren. Zo kunnen we een project al vroeg in het traject meefinancieren. Ook financiering als hefboom voor bijkomende private financiering is mogelijk. Bovendien kan PMV privaat kapitaal mobiliseren via een partnerschap. Ten slotte heeft PMV een co√∂rdinerende rol voor het aantrekken van financiering in het kader van het Europees Fonds voor Strategische Investeringen.

Zo sloeg PMV de handen in elkaar met de Nederlandse adviseur/investeerder RebelGroup voor de oprichting van een nieuw investeringsfonds voor infrastructuur: de "European Projects Investment Company" (EPICo), die zich toelegt op publiek-private partnerschapsprojecten , hernieuwbare energie en andere infrastructuurprojecten in de Benelux of elders in Europa. Om meer te weten over de activiteiten van EPICo kunt u terecht op de website van het fonds.

PMV
Financiering
02 229 52 30