PMV
Financiering
02 229 52 30

Financiering

Projecten hebben nood aan financiering. PMV helpt u daarbij, op verschillende manieren.

PMV verschaft risicodragende financiering (kapitaal, achtergestelde leningen en waarborgen) aan economisch verantwoorde projecten, ook wanneer de financieringsbehoeften groot zijn of de markt achterwege blijft. Niet alleen kan PMV een project al van meet af aan meefinancieren. Ook financiering als hefboom voor bijkomende private financiering is mogelijk. Bovendien kan PMV privaat kapitaal mobiliseren via een partnerschap. Ten slotte heeft PMV een co√∂rdinerende rol voor het aantrekken van financiering in het kader van het Europees Fonds voor Strategische Investeringen. Samen met de Nederlandse RebelGroup richtte PMV een nieuw investeringsfonds op voor infrastructuur: voor meer info over dat EPICo-fonds kunt u terecht op de website van het fonds.

PMV
Financiering
02 229 52 30