PMV
Gebiedsontwikkeling
02 229 52 30

Gebiedsontwikkeling

De evolutie van onze bevolking en de wijzigingen in de manier waarop we wonen en werken, stelt onze regio voor de complexe uitdaging méér te doen met dezelfde ruimte. U hebt een project of een plan om gebieden of gebouwen op een slimme manier te (her)gebruiken? PMV helpt u om nieuwe mogelijkheden te creëren.

PMV adviseert, begeleidt en financiert u bij duurzame gebiedsontwikkeling en vastgoedprojecten. Onze focus ligt op vastgoed en gebieden die maatschappelijk relevant zijn vanwege functie, omvang, uitstraling of ligging. Samen met u realiseren we nieuwe samenwerkingsvormen waarbij de gebruiker centraal staat en de technologie oplossingen biedt voor bereikbaarheid, leefbaarheid, luchtkwaliteit, energie en economische vitaliteit.

Samen helpen we zo om de groei in Vlaanderen slim, efficiënt en duurzaam vorm te geven.

Meer weten?

Neem contact op met Erin Vrijens, Hoofd Vastgoed, erwin.vrijens@pmv.eu

PMV
Gebiedsontwikkeling
02 229 52 30