PMV
Energie
02 229 52 30

Storm Holding

Drie verschillende Storm Holdings investeren in de bouw en uitbating van nieuwe windmolenparken op land, ontwikkeld door Storm Management. Twee holdingvennootschappen zijn actief in België/Vlaanderen, een derde in Ierland.

De eerste Storm Holding, opgericht in december 2011, is sinds eind 2014 uitgeïnvesteerd en heeft 8 windparken in portefeuille via verschillende dochtervennootschappen, goed voor 18 windturbines en een totaal geïnstalleerd vermogen van 42 MW op Vlaams grondgebied (Dilsen-Stokkem, Geel, Genk, Maasmechelen, Meer, Wachtebeke, Westerlo en Wielsbeke). Storm Holding kan op die manier het energieverbruik van 36.000 gezinnen afdekken.

Storm Holding 2 werd begin 2015 opgericht en begin maart van datzelfde jaar startte de bouw van twee turbines in Desselgem. In 2016 startte de bouw van 3 turbines in Gent Zeehaven op de terreinen van ArcelorMittal, van 4 turbines in Lokeren en van 1 turbine in Zandvliet. In 2017 en 2018 volgde de bouw van 1 turbine in Minderhout, van 2 bijkomende turbines in Gent Zeehaven bij ArcelorMittal en van 3 turbines in Melsele. Storm Holding 2 is intussen uitgeïnvesteerd midden 2018 en heeft  een gelijkaardige grootte als de eerste Storm Holding: 16 turbines met een gezamenlijk vermogen van ongeveer 42,6 MW.

Storm Holding Ierland werd midden 2015 opgericht en zal net als Storm Holding en Storm Holding 2 investeren in de bouw en uitbating van windmolenparken, zij het dan in Ierland. In september 2015 startte de bouw van 6 turbines in Old Mill, goed voor een geïnstalleerd vermogen van
17 MW.

 

Rol van PMV

Als investeerder van het eerste uur, stond PMV Storm Management bij met specifieke sectorkennis en financiële ondersteuning tijdens de lange en moeilijke ontwikkelperiode die eigen is aan het vergunningstraject van grote windturbines. Later werden de windparken, na verkrijgen van alle vergunningen, gerealiseerd via de verschillende Storm Holdings, waarbij PMV steeds een belangrijke rol speelt (ongeveer 40% van het noodzakelijke investeringsbedrag). PMV heeft op die manier mee ondersteuning geboden aan een nieuwe ontwikkelaar in het energielandschap (Storm Management) en in een later stadium (via de Storm Holdings) bijgedragen aan het realiseren van de Vlaamse en Europese 20.20.20 doelstellingen. PMV is inmiddels geen aandeelhouder meer in Storm Management en werd opgevolgd door een andere privé-investeerder.

 

Het project in cijfers

Storm Holding:

 • 8 miljoen euro onder de vorm van kapitaal en achtergestelde leningen
 • Start eind 2011, volledig geïnvesteerd eind 2014
 • Investering via PMF Infrastructure Fund
 • 16 turbines, 42,6 MW = energie voor 40.000 gezinnen

 

Storm Holding 2:

 • 8 miljoen euro onder de vorm van kapitaal en achtergestelde leningen.
 • Start begin 2015
 • Investering via balans PMV
 • 18 turbines, 46 MW = energie voor 40.000 gezinnen

 

Storm Holding Ierland:

 • 8 miljoen euro onder de vorm van kapitaal en achtergestelde leningen.
 • Start midden 2015
 • Investering via PMF Infrastructure Fund
 • 6 turbines, 17 MW = energie voor 17.000 gezinnen

 

Andere partners

Black Goose

Black Swan

Clean Energy Invest

PMF Infrastructure Fund

Storm Group

TINC

 

Contact: Tom Mortier, business manager Energie

tom.mortier@pmv.eu

http://storm.be

PMV
Energie
02 229 52 30