PMV
Gebiedsontwikkeling
02 229 52 30

Sociaal en duurzaam vernieuwend

De voormalige sites van verpakkingsbedrijf Foresco en van staalconstructiebedrijf Atelfond, waarvoor in 2012 een brownfieldconvenant werd afgesloten, krijgen in Turnhout een nieuwe toekomst. Zowel op sociaal als ecologisch vlak zet 'Slim Turnhout' nieuwe bakens uit.

Het masterplan voorziet zevenhonderd woningen, aangevuld met kantoren, winkels, studentenkamers en een woonzorgcentrum. Uniek is dat Slim Turnhout via doorgedreven sociale innovatie wil komen tot een nieuw soort woonzorgzone waar de bewoners voor elkaar zorgen: een primeur in Vlaanderen. Het geeft mensen de mogelijkheid om langer te blijven wonen in hun eigen woning en leidt tot lagere maatschappelijke kosten. Het concept werd mee bedacht en uitgewerkt door VITO en de Thomas More-hogeschool. Het hele project zal voorzien worden van een warmtenet waardoor het project bovendien een ecologisch duurzaam karakter krijgt.

Vernieuwende samenwerking

PMV zorgde voor een vernieuwende vorm van samenwerking tussen de publieke en de private grondeigenaren. Door de creatie van een grondbank, waarbij alle eigenaars dezelfde prijs per vierkante meter krijgen voor hun terrein, los van de latere ontwikkeling, ontstond er een win-winsituatie waarbij het gemeenschappelijke belang primeert. Behalve PMV zijn ook de Stad Turnhout (via Blairon nv, een dochtervennootschap van het Autonoom Gemeente Bedrijf) en ontwikkelaar ION aandeelhouder van Slim Turnhout. PMV participeert voor 88.750 euro (17,75 percent van de aandelen) in het kapitaal en verleende een achtergestelde lening van 1.250.000 euro als bijkomende financiering. Blairon verkreeg ook een wentelkrediet van 600.000 euro.

Tweede fase

Het hele project bevindt zich in de tweede fase, waarvoor in augustus 2020 een omgevingsvergunning werd afgeleverd. De tweede fase bestaat uit 196 units, waaronder 136 residentiële appartementen, gecombineerd met 60 assistentiewoningen, 143 ondergrondse autostaanplaatsen en 3 commerciële ruimtes. Het gaat om een totale ontwikkeling van 18.243 m² BVO. Het ‘Pioniersgebouw’ is het grootste gebouw én het hart van het hele project. Het wordt de motor voor de sociale innovatie die met de stadsontwikkeling wordt beoogd: een nieuw soort woonzorgzone waar de bewoners voor elkaar zorgen, een primeur in Vlaanderen. Voor de 60 assistentiewoningen werd een verkoopovereenkomst gesloten met Blairon NV. Zij zullen ter beschikking worden gesteld van het lokaal zorgbedrijf dat ze zal uitbaten. Voor 92 van de 136 appartementen en 47 ondergrondse autostaanplaatsen werd een akkoord gesloten met de beursgenoteerde groep Home Invest Belgium (HIB), op basis waarvan HIB deze appartementen zal ontwikkelen, in portefeuille zal houden en zal verhuren. Naast de klassieke woonvertrekken, zullen ook ‘common’ areas voorzien worden: gemeenschappelijke ruimtes die door de bewoners gebruikt kunnen worden (ontspanningsruimtes, werkruimte, extra slaapkamers...). De commercialisatie van de overige panden wordt verzorgt door het sales team van ION in combinatie met een lokale makelaar.

Rol van PMV

De meerwaarde van PMV voor de andere partners bestond vooral in het opzetten van een grondbank en de vertaling daarvan in de oprichting van een vennootschap met een gedetailleerd financieel plan en afspraken tussen de partijen in een aandeelhoudersovereenkomst. PMV fungeert als go-between tussen de private en publieke sector om de belangen van beiden te definiëren, te verzoenen en vast te leggen. PMV blijft nauw betrokken bij het project zowel als aandeelhouder, als bestuurder en als manager. Daarbij stelt de investeringsmaatschappij haar expertise en netwerk ter beschikking. PMV participeert ook in de ontwikkelingen van de verdere fasen.

Het project in cijfers

Slim Turnhout nv staat enkel in voor de grondexploitatie. Belangrijke investeringen waren de aankoop van een aantal onroerende goederen om het project mogelijk te maken en de aanleg van infrastructuur en openbaar domein. Die investeringen (13 miljoen euro) worden gefinancierd via eigen middelen van de aandeelhouders en via bankleningen. Slim Turnhout nv zal de terreinen gefaseerd verkopen aan projectvennootschappen (de huidige 3 partners hebben de mogelijkheid om deel te nemen) die de opstallen zullen ontwikkelen. In totaal zullen ongeveer 700 woon-entiteiten, horecazaken en winkels worden gerealiseerd. Er komt ook voor 18.000 m² aan kantoren. De totale investering van het project wordt geraamd op 160 miljoen euro.

Contact

Erwin Vrijens, Hoofd Vastgoed: erwin.vrijens@pmv.eu

PMV
Gebiedsontwikkeling
02 229 52 30