PMV
Partnerschappen
02 229 52 30

Partnerschappen

PMV realiseert grote projecten via een partnerschap waarin diverse actoren (stakeholders, ontwikkelaars, investeerders, opdrachtgevers en opdrachtnemers) elk vanuit hun eigen rol, maar met afgelijnde belangen, hun doelstellingen realiseren.

Zij engageert zich zowel financieel, als met de expertise van ervaren professionals. Op die manier draagt PMV bij tot het in stand brengen, structureren en beheren van dergelijke partnerschappen.

Dat kan in samenwerking met zowel private als met publieke initiatiefnemers. Het kan ook op projectbasis, strategisch of binnen een investeringsfonds.

PMV
Partnerschappen
02 229 52 30