Wattson

Wattson

Een duurzaam energiesysteem vereist dat we maximaal gebruik maken van duurzame, hernieuwbare energiebronnen. Minstens even belangrijk is dat ons energieverbruik vermindert en dat we energie zo efficiënt mogelijk inzetten. De groenste energie is immers die energie die we niet verbruiken.

Omdat er in Vlaanderen nog te weinig ondernemingen zijn die investeren in energie-efficiëntie, heeft PMV 20 miljoen euro gealloceerd om dergelijke investeringen aan te moedigen. Met de participatie in Wattson in augustus 2017, realiseerde PMV haar eerste energie-efficiëntie investering.

Wattson nv is een zogenaamde ESCO, die de studie, bouw, financiering en opvolging van energiebesparende maatregelen combineert in één dienstenpakket op maat. ESCO staat voor Energy Service Company. Het gaat om bedrijven die integrale energieoplossingen leveren aan hun klanten. ESCO’s concentreren zich o.a. op het verbeteren van de energie-efficiëntie in bestaande gebouwen en processen.

Wattson biedt een waaier aan energiediensten, zoals het isoleren van de gebouwschil, het vervangen of afstellen van verwarmings- en koelinstallaties, het installeren van energiezuinige verlichting en temperatuurregelsystemen, maar ook de integratie van energiedatabeheersystemen en het installeren van hernieuwbare energiesystemen. Het is ook Wattson die de financiering van de energie-investeringen voor haar rekening neemt. Met het budget dat vrijkomt door de lagere energiefactuur betaalt de klant de investeringen terug aan Wattson. Op termijn wordt de klant eigenaar van de installatie. Wattson geeft daarbij een energiebesparingsgarantie zodat de klant niet voor verrassingen komt te staan.

Wattson richt zich in de eerste plaats op uitbaters van grote gebouwen met een stabiel energieverbruik en langetermijnambities. Deze markt bestaat voornamelijk uit de Vlaamse niet-residentiële - of tertiaire - gebouwenmarkt. Hiervan hebben 11 000 van de 121 000 tertiaire gebouwen (9 %) in Vlaanderen een energiefactuur van meer dan 20 000 euro per jaar.

 

Rol van PMV

PMV en partner Impact Capital zullen 4 miljoen euro investeren.  PMV en Impact Capital financieren hoofdzakelijk de projectvennootschappen die de energiebesparende investeringen realiseren. Daarnaast heeft PMV ook een beperkte participatie in het ontwikkelbedrijf Wattson. Zo wordt Wattson financieel versterkt om in de komende jaren verder te investeren in energiebesparende projecten in Vlaanderen. Daarnaast levert PMV, dankzij haar specifieke financiële en juridische sectorkennis, mee ondersteuning aan een nieuwe ontwikkelaar in het energielandschap. Daarenboven heeft PMV, dankzij haar ervaring in het opzetten van samenwerkingsverbanden, samen met Wattson en Impact Capital een structuur uitgewerkt waarmee op een vlotte en gestandaardiseerde manier investeringsdossiers kunnen worden gescreend, goedgekeurd en beheerd.

Met de investering in Wattson wil PMV de drempels verlagen voor investeringen in energiebesparende maatregelen en ook op deze manier bijdragen aan het realiseren van de Vlaamse en Europese klimaatdoelstellingen.

 

Het project in cijfers 

Wattson is momenteel onder meer actief in 25  woonzorgcentra van Senior Living Group en 57 woonzorgcentra van Armonea;
Investeringen van tot nu toe bijna  12 miljoen euro in voornamelijk isolatie, stookplaatsrenovaties (inclusief warmtekrachtkoppelingen, zonneboilers en warmtepompen), fotovoltaïsche panelen en relighting.
Dankzij de ingrepen van Wattson wordt ongeveer  4.500 ton CO2 bespaard en wordt ook het comfort voor de bewoners aanzienlijk verhoogd; De eerste batches van projecten zijn intussen operationeel en behalen de vooropgestelde energiebesparingen;

 

Andere partners

Wattson nv

Impact Capital nv (Piet Colruyt)

 

Contact

PMV:

Tom Mortier, Business Manager Energie

Tom.mortier@pmv.eu

+32 2 229 52 30

 

Wattson:

Stijn De Roo, Algemeen Manager

stijn.deroo@wattson.be

+32 473 68 45 98

www.wattson.be