Erfgoedlening

Met de erfgoedlening biedt PMV een laagdrempelige financiering voor eigenaars van beschermde monumenten en panden op de inventaris onroerend erfgoed bij restauratie-, renovatie-, uitbreidings- en duurzaamheidswerken. Tegen het voordelige tarief van 1% kunnen ze tot 250.000 euro lenen op een looptijd tot 20 jaar. Sinds de lancering in 2018 werden al 125 aanvragen voor erfgoedleningen door PMV geanalyseerd en goedgekeurd, voor een bedrag van in totaal meer dan 15 miljoen euro.

De erfgoedlening heeft een lage intrestvoet en kan worden gebruikt voor werken aan beschermd onroerend erfgoed of gebouwen opgenomen in de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed. De lening is niet bedoeld voor de aankoop van een onroerend goed, noch voor de herfinanciering van bestaande leningen (al kan ze wel worden gecombineerd met een lening). "Het moet gaan om restauratie- of renovatiewerken, of werken die te maken hebben met het (her)gebruik of de herbestemming van het pand. Ook voor nieuwbouwingrepen aan of aanleunend aan de erfgoedlocatie (inclusief uitbreiding) kan de lening worden gebruikt, net als voor ingrepen om de duurzaamheid en de energieprestatie van het pand te verbeteren", weet Bertrand Van Regemortel, Senior investeringsmanager bij PMV. PMV kent de lening toe in naam en voor rekening van het Vlaamse Gewest en treedt op als kredietbemiddelaar.

Wat zijn de voordelen van een erfgoedlening?

De erfgoedlening is een achtergestelde lening; dat is een krediet waarbij de ontlener in het geval van faillissement van de lener wordt achtergesteld in zijn positie als schuldeiser: de achtergestelde schuldeiser komt in een faillissement in de volgorde van schuldeisers dus achter de andere schuldeisers. De Vlaamse overheid die de lening verstrekt neemt dus het risico van niet-terugbetaling op zich en draagt zodoende bij aan de opbouw van het eigen vermogen bij de lener, waardoor die zijn positie versterkt om ook bij de bank een krediet te krijgen. "De lage intrestvoet (slechts 1%), de looptijd tot 20 jaar en het feit dat er geen zekerheden worden gevraagd, maken het voor de lener makkelijk om de lening terug te betalen via maandelijkse aflossingen", weet Petra Geerdens, Hoofd backoffice bij PMV-submerk PMV/z dat de aanvragen analyseert en het gros ervan goedkeurt. "Bij de verwerking van de aanvragen is het vooral de te geringe terugbetalingscapaciteit die soms maakt dat een aanvraag wordt afgekeurd", aldus Geerdens.

Twee types erfgoedlening

Er zijn twee types erfgoedleningen:

Meer informatie over de voorwaarden is beschikbaar op de website van het Agentschap onroerend erfgoed. U vindt er ook de aanvraagformulieren voor de erfgoedleningen, die kunnen worden aangevraagd bij de PMV-divisie PMV/z, die de aanvraag onderzoekt en vervolgens contact opneemt.

Vraag over de erfgoedlening?

Neem voor meer informatie contact op met PMV/z via 02-229.52.30 of via erfgoedlening@pmvz.eu.