Erfpacht

Hoe erfpacht de financiering van een erfgoedproject mogelijk kan maken

Hoe een koper te vinden die historische monumenten een nieuwe toekomst kan geven? De ligging, de grootte, de status en de bekendheid geven die panden vaak een uitzonderlijk karakter, wat niet alleen een zéér specifieke aanpak vergt maar ook heel wat geld. Het is niet evident om de restauratie, herwaardering en herbestemming in goede banen te leiden én om een financieel rendabele exploitatie mogelijk te maken. Een erfpachtformule van PMV kan soelaas brengen.

De complexe financieringsvraagstukken van historische sites vragen om innovatieve financieringsoplossingen. Daarom werkt PMV voor haar erfgoedactiviteiten naast kapitaalparticipaties en achtergestelde leningen ook met de verstrekking van erfpachten als financieringstechniek. Een erfpachtformule is één van de mogelijkheden om een oplossing te vinden voor de ruimtelijk-architecturale, maatschappelijke, financiële en juridische uitdagingen van een erfgoedproject. PMV koopt dan het pand, om het vervolgens in erfpacht te geven. Daardoor hoeft de ondernemer de grote aankoop en investeringskost niet zelf te doen en kan hij aldus sneller een rendabel businessplan uitwerken.

Onderpand bankfinanciering

Werken met een erfpacht, heeft verschillende voordelen. Investeringskosten zoals aankoop en restauratie kunnen zeer ver in de tijd worden gespreid worden, tot 99 jaar. Het erfgoedobject kan erdoor in zijn geheel bij één eigenaar blijven, die tijdens de looptijd van de erfpacht kan handelen als was hij zelf eigenaar, waarbij hij zakelijke rechten aan anderen (bijvoorbeeld kopers-bewoners) kan geven. Het langdurige zakelijk recht kan bovendien als onderpand dienen voor een bankfinanciering.

Wat zijn de kenmerken van de erfpachtformule bij PMV?

 • PMV is eigenaar en erfpachtgever
 • De formule creëert een langetermijnhorizon van 15 tot 99 jaar
 • Marktconform rendement i.f.v. risicoprofiel
 • Jaarlijkse canon
 • Beperkte transactiekosten (RR 2%)
 • Gericht op actieve exploitatie
 • Investeringsbedrag vanaf 1 miljoen euro

Wat zijn de voordelen van erfpacht?

 • Spreiding van de investering over een lange termijn
 • Mogelijkheid tot de integrale financiering van aankoop en restauratie
 • PMV is een betrouwbare langetermijninvesteerder
 • De erfpachtnemer wordt quasi-eigenaar
 • Een combinatie met leningen (van PMV) wordt mogelijk