Fort 4

Fort 4 maakt deel uit van 19e-eeuwse fortengordel rond Antwerpen en is een tot de verbeelding sprekende locatie. Het stervormige domein van ongeveer 25 hectare bestaat uit een omwaterd verdedigingsbolwerk, waarvan de militaire constructies en gebouwen nagenoeg integraal bewaard zijn gebleven. In samenwerking met de stad Mortsel en de vzw Kempens Landschap onderzoekt PMV de restauratie- en herbestemmingsopties.

De historische delen van het fort werden beschermd als monument in 1984, dat in 2000 door het Belgisch Leger werd verlaten. De stad Mortsel verwierf daarop het domein dat vandaag vooral wordt gebruikt als park en natuurdomein. Het fort is van groot belang voor de stad maar staat al jaren te verkommeren. Al sinds de verwerving van het fort heeft de stad plannen om de site te herbestemmen en op te waarderen, doch een doorgedreven aanpak en uitvoering van de noodzakelijke restauratie is tot op vandaag uitgebleven. In 2014 werd een masterplan opgemaakt, maar in de stedelijke begroting bleek onvoldoende ruimte. 

Drie partijen werken samen

Einde 2016 startte voor de restauratie en herbestemming van het fort een samenwerking tussen de vzw Kempens Landschap, PMV en de stad, waarna op 3 oktober 2017 een intentieovereenkomst werd afgesloten tussen de partijen. In een gemeenschappelijk voortraject worden een meerjarenpremiedossier aanvraagd en restauratie- en herbestemmingsopties onderzocht. De overeenkomst voorziet in de intentie tot het afsluiten van een definitieve participatieve of contractuele samenwerking voor de gefaseerde restauratie, herwaardering en activering van het fort. Voor een nieuwe economische bestemming zal via een marktprocedure een private partner worden aangetrokken die instaat voor de exploitatie van de site, teneinde de lasten en de verplichtingen voor de lokale overheid te minimaliseren.

De rol van PMV

PMV zal in het voortraject een haalbaarheidsstudie uitwerken met het oog op een co-├»nvestering en mezzaninefinanciering voor een projectvennootschap in het kader van de definitieve samenwerking.

Partners

Het project is een samenwerking met enerzijds de stad Mortsel, als eigenaar van het fort, en anderzijds vzw Kempens Landschap, die optreedt als proces- en projectmanager voor de realisatie van het project en de opwaardering van het landschap.