Karmel Gent wordt groepswoonvorm dankzij erfpacht

Het klooster van de ongeschoeide Karmelietessen in de Gentse Theresianenstraat uit 1643 werd na een brand exact twee eeuwen later wederopgebouwd. Tot hun vertrek in 2007 was het de verblijfplaats van de zusters Theresianen. Nadien kregen minderjarigen er onderdak, en sinds 2010 staat het ondertussen als monument beschermde klooster leeg. Met financiering door PMV wil Symbiosis er een innovatieve groepswoonvorm in realiseren. 

De stichting van openbaar nut (son) Symbiosis stelt zich tot doel om (erfgoed)sites met een onderbenut maatschappelijk potentieel samen te brengen en door te geven aan gemeenschapsversterkende woonvormen en -initiatieven. In het Karmelietessenklooster wordt een Living-project gerealiseerd, een innovatieve groepswoonvorm voor mensen in hun tweede levenshelft, gericht op onderlinge solidariteit en gedeelde waarden. Er zullen een twintigtal individuele wooneenheden gerealiseerd worden. In de grote ruimtes zoals de pandgang en de sacristie zullen gemeenschappelijke functies ondergebracht worden, zoals een leefruimte en een keuken. De kloostertuinen zullen ook door alle bewoners gedeeld worden. Voor de kapel, de ruimtes en tuinen die aan straatkant gelegen zijn zoekt Symbiosis naar buurtversterkende initiatieven zoals bijvoorbeeld een moestuin die zowel door de bewoners van het klooster als door een nabijgelegen basisschool onderhouden kan worden en als pluktuin voor de wijk kan dienen. Na het stedenbouwkundig attest in augustus 2019, dat de randvoorwaarden voor het project afbakent, wordt nu de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag voorbereid. In afwachting van de start van de werkzaamheden wordt een tijdelijke invulling georganiseerd.

Rol PMV: erfpacht verlenen

Om de last van de klooster-aankoop mee te dragen is Symbiosis een samenwerking aangegaan met PMV. PMV heeft in november 2020 de volle eigendom van het klooster aangekocht en heeft vervolgens de hele site in erfpacht gegeven aan Symbiosis, dat op die manier haar project voor de kloostersite kan realiseren. Dankzij de erfpacht-formule wordt de aankoopkost van het klooster maximaal in de tijd gespreid en kan het project van Symbiosis ook voor minder gegoede bewoners gerealiseerd worden.

Hoe werkt de erfpachtformule van PMV? Vraag een presentatie

PMV maakte een presentatie over de mogelijkheden van de erfpacht-formule: vraag ze aan.