De SOL Blankenberge

Het strategisch projectgebied De Sol aan de oostzijde van de stad Blankenberge betreft de ontwikkeling van een attractieve groene pool ten oosten van de stad Blankenberge.

Het project omvat:

  • Het realiseren van een ecologische, democratische 9-holes-golf geïntegreerd in een ruimer parkgebied;
  • Het ontwikkelen van een kwalitatieve, duurzame en levendige woonontwikkeling met een mix van publiek toegankelijke functies en een mix van woontypologieën;
  • Het realiseren van een intense verwevenheid van het project met zijn directe omgeving zowel in termen van het aanwezige landschap, de nabijheid van de stadskern van Blankenberge en de verschillende netwerken.

Eind 2016 sloot PMV een samenwerkingsovereenkomst met de andere projectpartners om haar expertise voor deze gebiedsontwikkeling ter beschikking te stellen en bij te dragen zo nodig voor het injecteren van kapitaal om het project te kunnen realiseren.

De onderhandelingen met de grondeigenaars worden afgerond tegen september 2017. Daarna worden de formele procedures gestart voor het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) voor het strategisch projectgebied ‘De Sol’. Het PRUP is reeds in voorbereiding. Het definitieve vastgestelde plan wordt verwacht in februari 2018. Tegen dan zal de projectvennootschap met de projectpartners opgericht worden en kunnen de wedstrijden voor de aanbesteding starten.

Tegen de zomer van 2019 worden de private partners voor de aanleg van de golf en de woningen aangesteld. Tegen het einde van 2019, begin 2020 kan de bouw gestart worden. De volledige realisatie van het project zal zo’n 6 tot 8 jaar in beslag nemen.

De rol van PMV

PMV stelt haar expertise ter beschikking bij de structurering en de uitwerking van de publiek-private ontwikkeling en onderzoekt een investeringsrol in de vervolgfase.

Het project in cijfers

  • 9-holes golf op 30 hectare
  • 400 nieuwe woningen – verschillende woontypologieën

Andere partners

De initiatiefnemende partners zijn de stad Blankenberge en de provincie West-Vlaanderen.

Contact

Erwin Vrijens, businessmanager Vastgoed

erwin.vrijens@pmv.eu