PMV
Gebiedsontwikkeling
02 229 52 30

Tech Lane Ghent

De gebiedsontwikkeling Tech Lane Ghent is een toonbeeld van een publiek-private samenwerking met een grote diversiteit aan partners: de stad Gent, het stedelijk ontwikkelingsbedrijf SOGent, de provincie Oost-Vlaanderen, de Provinciale OntwikkelingsMaatschappij Oost-Vlaanderen, Alinso nv, de Vlaamse Waterweg nv en PMV.

Het project behelst niet alleen de herontwikkeling van een voormalige blackpoint-site tot een regionaal bedrijventerrein van 35 hectare. Ook het verantwoord omgaan met de schaarser wordende open ruimte in Vlaanderen, de versterking van het stedelijke en economische netwerk en de creatie van ruimte voor circa 2.000 arbeidsplaatsen maken deel uit van het project.

Het gebied van Eiland Zwijnaarde is strategisch gelegen op circa 7 kilometer ten zuiden van het centrum van Gent en in een toekomstige baken op de autoroute tussen Brussel en de kust. De site is omgord door de Ringvaart, de boven-Schelde en een oude getijdearm en zal dienen als thuisbasis voor slimme logistieke activiteiten en voor bedrijven die actief zijn in onderzoek en ontwikkeling.

De projectvennootschap nv Eiland Zwijnaarde legt nu de laatste hand aan het bouwrijp maken van het terrein en het opzetten van een uitgifteproces dat de procedure en modaliteiten bepaalt voor de verkoop of de uitgifte van de kavels. Thema’s als duurzaamheid, alternatieve energie-opwekking en aandacht voor een groen kader staan daarbij centraal.

Een verdere doorbraak in 2018: De wegeniswerken zijn gestart. Het eerste gebouw voor Mainfreight, een logistieke hal van 18.000 m² is gerealiseerd. VIB besliste om haar nieuwe hoofdzetel en een bio-incubator te realiseren op deze site. Hiervoor wordt de procedure gelanceerd in het najaar van 2018.

De rol van PMV

PMV fungeert in deze samenwerking als facilitator. Hiervoor neemt zij enerzijds een financiĆ«le rol op, met name door de inbreng van risicokapitaal en door het aanleveren van achtergestelde financiering om de noodzakelijke bankfinanciering gemakkelijker te kunnen verkrijgen. Anderzijds brengt PMV haar expertise aan via de inzet van haar medewerkers die gespecialiseerd zijn in de verschillende facetten van een gebiedsontwikkelingsproces.

 

Het project in cijfers

  • 38 miljoen euro investeringen voor het bouwrijp maken van de terreinen, die nadien worden aangeboden op de vastgoedmarkt. Er wordt een uitgifteperiode voorzien van ca. 15 jaar.
  • Creatie van ca. 2.000 arbeidsplaatsen
  • 220.000 m² te ontwikkelen oppervlakte
  • 2018: wegeniswerken in uitvoering
  • Eerste realisatie van logistieke hal Mainfreight 18.000 m² in 2018

www.techlane.be

Andere partners

PMV zet haar schouders onder de gebiedsontwikkeling Tech Lane Ghent samen met de stad Gent, het stedelijk ontwikkelingsbedrijf SoGent, de provincie Oost-Vlaanderen, de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Vlaanderen, de Vlaamse Waterweg nv en de private partner Alinso nv.

Contact

Erwin Vrijens, businessmanager Vastgoed

erwin.vrijens@pmv.eu 

 

PMV
Gebiedsontwikkeling
02 229 52 30