PMV
Gebiedsontwikkeling
02 229 52 30

Toonbeeld van publiek-private samenwerking

De gebiedsontwikkeling Tech Lane Ghent is een toonbeeld van een publiek-private samenwerking met vele partners. Het project omvat niet alleen de herontwikkeling van een voormalige blackpoint-site tot een regionaal bedrijventerrein van 35 hectare; ook het verantwoord omgaan met de schaarser wordende open ruimte in Vlaanderen, de versterking van het stedelijke en economische netwerk en de creatie van ruimte voor circa 2.000 arbeidsplaatsen maken deel uit van het project.

Eiland Zwijnaarde is strategisch gelegen op circa 7 kilometer ten zuiden van het centrum van Gent, in een toekomstig baken op de autoroute tussen Brussel en de kust. De site, tussen de Ringvaart, de boven-Schelde en een oude getijdearm, wordt de thuisbasis voor slimme logistieke activiteiten en voor bedrijven die actief zijn in onderzoek en ontwikkeling. De projectvennootschap nv Eiland Zwijnaarde maakte het terrein bouwrijp en zette een werkwijze op voor de verkoop of de uitgifte van de kavels. Thema’s als duurzaamheid, alternatieve energie-opwekking en aandacht voor een groen kader staan daarbij centraal. Ondertussen zijn o.a. een logistieke hal van 18.000 m² gerealiseerd en zette de VIB haar hoofdzetel én een bio-incubator op het terrein.

Internationaal duurzaamheidslabel?

Eiland Zwijnaarde is kandidaat om als eerste bedrijventerrein in België het internationale duurzaamheidslabel ‘BREAAM’ in de wacht te slepen. BREAAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) is een meetinstrument dat in Europa erkend wordt als dé referentie voor de beoordeling van de duurzaamheid van gebiedsontwikkeling. Het keurmerk meet en beoordeelt de duurzaamheidsambities en -prestaties van een gebied aan de hand van zes categorieën: management, synergie, bronnen, ruimtelijke ontwikkeling, welzijn & welvaart en gebiedsklimaat. Eiland Zwijnaarde behaalde al het ‘interim certificaat’: een belangrijke stap. Dat evalueert de impact van en de duurzame strategie achter het project.

De rol van PMV

De gebiedsontwikkeling Tech Lane Ghent is een toonbeeld van een publiek-private samenwerking met een grote diversiteit aan partners: de stad Gent, het stedelijk ontwikkelingsbedrijf SOGent, de provincie Oost-Vlaanderen, de Provinciale OntwikkelingsMaatschappij Oost-Vlaanderen, Alinso nv, de Vlaamse Waterweg nv en PMV.PMV fungeert in deze samenwerking als facilitator. Hiervoor neemt zij enerzijds een financiële rol op, met name door de inbreng van risicokapitaal en door het aanleveren van achtergestelde financiering om de noodzakelijke bankfinanciering gemakkelijker te kunnen verkrijgen. Anderzijds brengt PMV haar expertise aan via de inzet van haar medewerkers die gespecialiseerd zijn in de verschillende facetten van een gebiedsontwikkelingsproces.

Het project in cijfers

  • 38 miljoen euro investeringen voor het bouwrijp maken van de terreinen (aangeboden op vastgoedmarkt)
  • Creatie van ca. 2.000 arbeidsplaatsen
  • 220.000 m² te ontwikkelen oppervlakte

Andere partners

PMV zet haar schouders onder de gebiedsontwikkeling van Tech Lane Ghent samen met de stad Gent, het stedelijk ontwikkelingsbedrijf SoGent, de provincie Oost-Vlaanderen, de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Vlaanderen, de Vlaamse Waterweg nv en de private partner Alinso nv.

Contact

Erwin Vrijens, hoofd Vastgoed: erwin.vrijens@pmv.eu 

 

Contact

PMV
Gebiedsontwikkeling
02 229 52 30