BlueChem

BlueChem is de incubator voor duurzame chemie die wordt gerealiseerd op het bedrijventerrein Blue Gate Antwerp in een publiek-private samenwerking tussen Stad Antwerpen, Essenscia, VITO, POM Antwerpen, DEME, Bopro, AG Vespa en PMV.

Het is de missie van BlueChem om de toekomst van de chemische industrie in België te garanderen en versterken door infrastructurele, financiële en go-to-market-services aan te bieden aan starters en chemieprojecten in de duurzame chemie. Op die manier wil de incubator deze startende ondernemingen en projecten de grootst mogelijke kans op slagen geven. BlueChem opereert binnen het ecosysteem van de aanwezige chemische industrie en haar netwerken in Antwerpen. Antwerpen heeft een internationale voortrekkersrol in de industriële ontwikkeling van de chemische sector. Het blijkt echter niet evident te zijn om de aanwezige kennis en ervaring te valoriseren via de oprichting van een nieuw bedrijf of businessmodel. Vooral in de opstartfase zijn bedrijven erg kwetsbaar. Zo hebben starters en innovatieprojecten nood aan een locatie waar ze in combinatie met de nodige infrastructuur een reeks diensten kunnen krijgen gaande van het gebruik van gemeenschappelijke apparatuur over (management-)begeleiding tot financiering. BlueChem biedt een antwoord op deze vraag.

BlueChem wordt de eerste vastgoedrealisatie op Blue Gate Antwerp en zal zo mee de motor worden voor de verdere ontwikkeling van dit duurzame bedrijventerrein.

Het project werd in de markt gezet als een Design & Build-opdracht, binnen de wetgeving Overheidsopdrachten, via een onderhandelingsprocedure met bekendmaking.

Het project Bluechem geniet van een financiële bijdrage van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) in het kader van het programma ‘EFRO Vlaanderen 2014-2020’.

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling is een van de Europese structuurfondsen. Deze fondsen versterken de economische, sociale en territoriale cohesie binnen de Europese Unie en dringen bestaande onevenwichtigheden tussen de regio's terug. Zij ondersteunen acties die bijdragen tot duurzame economische ontwikkeling en werkgelegenheidscreatie, en het realiseren van de objectieven van de Europa 2020-strategie voor een slimme, duurzame en inclusieve groei. Dit gebeurt in het kader van twee doelstellingen: ‘Investeren in groei en werkgelegenheid’: met nadruk op de minder ontwikkelde regio’s binnen de Unie én 'Europese Territoriale Samenwerking’: ter bevordering van grensoverschrijdende, transregionale en interregionale samenwerking.

De rol van PMV

PMV staat voor dit project in voor de juridische, financiële en fiscale structurering. Zo werd het vastgoedrisico losgekoppeld van de exploitatie van de incubator. De partners van Blue Gate Antwerp staan via de SPV BlueChem Building nv in voor de realisatie en terbeschikkingstelling van het gebouw aan de SPV Bluechem nv, via een vruchtgebruik voor dertig jaar.

In het kader van het verkrijgen van de EFRO-subsidies dient het project te worden aanbesteed conform de wetgeving Overheidsopdrachten. Samen met AG Vespa staat PMV in voor de correcte toepassing van de procedure. 

Het project in cijfers

De incubator zal een bruto oppervlakte hebben van ca. 3000 m² met een budget van ca. 5 miljoen euro excl. btw. De inrichting van de labo’s wordt voorzien vanuit een afzonderlijk fonds, waarbij kan ingespeeld worden op de specifieke noden van de startende ondernemingen in de incubator.

De onderhandelingsprocedure werd gelanceerd in januari 2017 en voorziet een gunning in het voorjaar van 2018. De ingebruikname van Bluechem is gepland tegen het voorjaar van 2020.

Neem ook een kijkje op de website van BlueChem

Contact

Steven Adons, Principal investment manager

steven.adons@pmv.eu