PMV
Infrastructuur
02 229 52 30

Multifunctionele sportcentra

Multifunctionele sportcentra

PMV begeleidde een aantal individuele gunningsprocedures voor multifunctionele sportcentra. Zij vervulde daarbij een belangrijke rol als locomotief van dat proces. De ambities van sommige lokale overheden waren immers niet gering. Die variëren van het bouwen van een Olympisch zwembad tot het realiseren van een grote sporthal en/of zwembadcomplex. De private partner kreeg daarbij meestal een grote vrijheid voor de realisatie van een commercieel gedeelte. In veel gevallen zal hij ook instaan voor de exploitatie van het volledige sportcomplex gedurende 30 jaar.

Over de periode 2010-2015 heeft PMV 6 multifunctionele sportcentra met succes in de markt geplaatst via een DBFM(O) formule (design, build, finance, maintain, (operate)) en dit voor de volgende lokale overheden: Heist-op-den Berg (DBFM), Brugge/West-Vlaanderen (DBFMO), Hoogstraten (DBFMO), Halle (DBFMO), Aalst (DBFM) en Lanaken (DBFMO).

Het multifunctioneel sportcomplex van Heist-op-den-Berg (zonder exploitatie) kon als eerste worden gegund in november 2011 en werd eind 2012 opgeleverd. Ook hier werd een significante besparing gerealiseerd ten opzichte van het door de gemeente voorziene budget. Hierdoor kan de gemeente de vrijgekomen middelen onder meer aanwenden om een nieuw zwembad te realiseren, ook via een PPS-formule.

De opdracht (DBFMO) voor de realisatie en exploitatie (design, build, finance, maintain and operate) van het nieuw Olympisch zwembad in Brugge werd in december 2012 toegewezen. De aanbesteding was een samenwerking tussen de stad Brugge, de provincie West-Vlaanderen, de intercommunale TMVW en de Vlaamse gemeenschap. PMV leidde de procedure en onderhandelingen met de voorkeursbieder. Deze procedure is een voorbeeld van hoe verschillende overheden in dit land kunnen samenwerken om publieke doelstellingen te realiseren. Het betreft opnieuw een pioniersproject van PMV en is het eerste contract in die vorm in Vlaanderen.

De recreatieve zwembaden van Hoogstraten en Halle zijn in aanbouw en zullen in de loop van 2016 geëxploiteerd worden door de private partner. Dankzij deze geslaagde PPS formule is de stad Halle dan ook zeer fier dat het (recreatieve) zwembad waarvoor zij ruim 100 jaar heeft geijverd eindelijk zal gerealiseerd worden.

De Stad Aalst verwelkomt in 2016 eveneens haar multifunctionele sportcentra op de voormalige site van de leerlooierij Schotte. Lanaken sluit deze rij af met een architecturaal geslaagd project.

 

Rol van PMV

PMV nam het hele aanbestedingstraject op zich, gaande van de opmaak van het bestek (waaronder de DBFM(O)-overeenkomst met outputgerichte eisen),  het selecteren van geschikte kandidaten, het beoordelen van de offertes, het voeren van onderhandelingen met de  voorkeursbieder alsook de opmaak van beoordelingsverslagen met het oog op de toewijzing van de opdracht.

PMV behartigt hierbij steeds de project-specifieke en financiële belangen van de lokale overheden en schakelt de gepaste expertise in bij deze complexe projecten.

Lokale overheden hebben vaak niet de juridische en/of  financiële kennis in huis om tot een succesvol PPS project te komen. PMV ontzorgt de lokale overheid bij dit proces.

 

Het project in cijfers

Kostprijs + manier van financieren

 • Heist-op-den Berg: euro: 8,9 mln. euro

 • Brugge: 32,8 mln. euro

 • Hoogstraten: 16,7 mln. euro

 • Halle: 13,9 mln. euro

 • Aalst: 12 mln. euro

 • Lanaken: 15 mln. euro

  Financiering: via een DBFM(O) formule waarbij de private partner telkens instaat voor de financiering (projectfinanciering).

  Wanneer gestart (gunning) en wanneer opgeleverd

 • Heist-op-den Berg: november 2011; januari 2013

 • Brugge: januari 2013; juni 2015

 • Hoogstraten: januari 2013; juni 2016

 • Halle: maart 2014; december 2016

 • Aalst: juni 2014; juni 2016

 • Lanaken: maart 2015; 2017

 

Contact

Wouter Everaert, Business Manager

wouter.everaert@pmv.eu

 

PMV
Infrastructuur
02 229 52 30