PMV
Infrastructuur
02 229 52 30

Schoolgebouwen

Schoolgebouwen

Vlaanderen heeft een grote behoefte aan nieuwe duurzame schoolinfrastructuur. PMV doet haar duit in het zakje met het publiek privaat samenwerkingsproject ‘Scholen van Morgen’ voor het ontwerpen, bouwen, financieren en onderhouden van een tweehonderdtal nieuwe schoolgebouwen, verspreid over alle netten. Elke School van Morgen is een uniek project, gebaseerd op de lokale noden en visie, en beantwoordt aan alle moderne eisen qua duurzaamheid, comfort en flexibiliteit.

De totale projectwaarde bedraagt anderhalf miljard euro. Het programma voor scholenbouw is dus ook een belangrijke stimulans voor onze economie.

 

Rol van PMV

PMV stond als adviseur aan de zijde van AGIOn, het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs, voor het opzetten en aanbesteden van dit grootschalige pps-project.

 

Het project in cijfers

De totale projectwaarde bedraagt anderhalf miljard euro. De bouwfase wordt gefinancierd via een aparte bouwlening. Deze bouwlening wordt op haar beurt terugbetaald bij oplevering van een schoolgebouw via een langetermijnlening.

De vennootschap nv DBFM Scholen van Morgen werd opgericht in 2010. De eerste School van Morgen werd opgeleverd in 2014. In 2015 kwam het programma op volle snelheid met vanaf de zomer wekelijkse opleveringen van schoolgebouwen. Midden 2017 zijn al 133 scholen in gebruik genomen, worden er 27 verder afgewerkt en zitten nog 22 projecten in ontwerpfase.

 

Andere partners

De achterliggende aandeelhouders van DBFM Scholen van Morgen nv zijn aan publieke zijde AGIOn en aan de private kant BNP Paribas Fortis en AG Real Estate. 

AG Real Estate COPiD is als afgevaardigd bouwheer verantwoordelijk voor de operationele uitvoering van het programma. De afgevaardigd bouwheer organiseert gedurende 30 jaar het volledige ontwerpproces, bouwproces en onderhoud van elke individuele school. Daarvoor doet hij onder andere een beroep op 63 architectenteams en meer dan 20 aannemers. Ook de communicatie met alle belanghebbenden is een taak van de afgevaardigd bouwheer.

Team Vlaams Bouwmeester is een belangrijke operationele partner voor de keuze van de ontwerpen en het advies bij de uitwerking ervan.

Scholen van Morgen is een netoverschrijdend bouwprogramma. Ook de betrokken onderwijskoepels GO!, KOV, OVSG en POV hebben een waardevolle inbreng bij de uitvoering van de projecten.

 

Contact

Wouter Everaert, business manager infrastructuur 

wouter.everaert@pmv.eu

 

http://www.scholenvanmorgen.be/nl

https://www.facebook.com/scholenvanmorgen

https://twitter.com/ScholenvMorgen

PMV
Infrastructuur
02 229 52 30