Nieuw provinciehuis in Leopoldskazerne

PMV lanceerde en begeleidde in opdracht van de Provincie Oost-Vlaanderen de concurrentiedialoog voor de herontwikkeling van de Leopoldskazerne in Gent. Parallel werkte men aan de opmaak van het thematisch ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP 167 Stedelijk Wonen), waarvan de Leopoldskazerne deel uitmaakt.

In 2014 besliste de Provincie Oost-Vlaanderen om haar diensten in Gent te centraliseren op de Leopoldskazerne, een voormalig militair complex in hartje Gent. Het ligt in het Kunstenkwartier, tussen het Sint-Pietersplein en het station Gent-Sint-Pieters. De eclectische gebouwen dateren van tussen 1890 en 1905 en werden ontworpen door de architecten Modeste de Noyette en Otto Geerling. Het terrein beslaat ruim twee hectare en de gebouwen bieden circa 34.500 m²duurzaam te ontwikkelen oppervlakte. De deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen gunde de opdracht uiteindelijk op donderdag, 25 januari 2018 aan de THV Leopold, die opteerde voor een gemengde stedelijke ontwikkeling. Met het consortium werd een promotieovereenkomst afgesloten voor de realisatie van het nieuwe provinciehuis. Voor de private ontwikkeling gebeurde dat via een verkoopovereenkomst. De opdracht omvat ook een kortlopend onderhouds- en exploitatiecontract van drie jaar. De totale inschrijvingsprijs voor de opdracht bedraagt 52.449.744,88 euro, inclusief btw. 

Ruimtelijke architecturale visie 

Het nieuwe provinciehuis krijgt een subtiele architectuur in groen getint staal en glas ter hoogte van de bestaande gebouwen. De nieuwbouw ter hoogte van de Kunstlaan creëert een kantooromgeving die beantwoordt aan de modernste noden. De nieuwe architectuur is respectvol, subtiel, homogeen en bewaart het evenwicht met de bestaande gebouwen. Opvallend is de langgerekte, verdiepte patio op het binnenplein waaraan o.a. de ateliers en werkruimten van het HISK zullen grenzen. Het binnenplein wordt een groene omgeving waar zowel rust als activiteit een plaats zullen krijgen.

Duurzaam bouwen

Het ontwerp is erg flexibel zodat het gebouw in de toekomst kan meegroeien met de veranderende noden en functies. Het project is dus niet alleen ecologisch maar ook cultureel duurzaam. Ook de technische installaties zijn klaar voor de toekomst; zij zijn flexibel en modulair opgebouwd. Volgens de internationaal erkende BREEAM-standaard (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) haalt het nieuwe provinciehuis dan ook de op één na hoogste score op het vlak van duurzaamheid. Het was niet eenvoudig om dat te realiseren binnen een bestaand gebouwencomplex. Toch wisten de ontwerpers een behoorlijk laag E-peil van 36 te halen. Maar liefst 70 % van de nodige energie is hernieuwbaar en wordt ter plaatse opgewekt met behulp van geothermie uit de bodem, een warmtepomp en PV-panelen. Voor de resterende 30 % zal de provincie 100 % groene energie aankopen, wat zij trouwens al jaren doet. Dit betekent meteen dat het nieuwe provinciehuis CO2-neutraal zal zijn.

Rol van PMV

PMV begeleidde de provincie bij de gebiedsontwikkeling en trad ook op als projectregisseur. Ze voerde hiervoor een geïntegreerde aanbestedingsprocedure, die zowel het ontwerp, de bouw, het onderhoud en het beheer van bepaalde onderdelen omvatte. Dit zogenaamde DBM-project werd gevoerd via een concurrentiedialoog. Daarnaast begeleidde PMV voor de provincie de verkoop van een aantal eigendommen en maakte zo de herontwikkeling van de Leopoldskazerne financieel mogelijk.

Het project in cijfers

Programma

  • Provinciehuis met ca. 456 werkplekken, 24 vormingslokalen, raadzaal, auditorium, cafetaria, restaurant en polyvalente ruimte, 400 overdekte fietsenstallingen en 271 parkeerplaatsen, buurtpark: 9.340 m² en provincieplein 2.520 m²
  • Huisvesting voor het HISK en kantoren voor Defensie
  • Kinderdagverblijf
  • Private ontwikkeling: hotel met 95 kamers en 81 wooneenheden met collectieve tuinen.

Fasering

  • Omgevingsaanvraag: midden 2018
  • Aanvang werken: januari 2019
  • Projectrealisatie provinciehuis: augustus 2021
  • Projectrealisatie private ontwikkeling: augustus 2022

Projectbudget

52.449.744,88 euro, inclusief btw. 

Contact

Mia Segaert, senior investeringsmanager Vastgoed: mia.segaert@pmv.eu