Pandenfonds Kortrijk

De Stad Kortrijk wil méér betaalbare huurwoningen en tevens minder leegstand en verwaarloosde woningen in het stadscentrum. De oplossing? Een rollend pandenfonds, opgezet door PMV en het Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk (SOK). 

De joint venture koopt leegstaande en verwaarloosde woningen, renoveert ze toekomstgericht en duurzaam, en biedt ze vervolgens aan op de huurmarkt als betaalbare woningen.

Rol van PMV

PMV helpt de stad bij de realisatie van haar (huur)woningbeleid: niet alleen reikt ze de nodige financiële middelen aan (onder vorm van risicodragend kapitaal) maar tevens brengt ze expertise aan in vastgoedinvesteringen en helpt ze de vennootschap structureren.

Rol partners

Het SOK levert 60% van het kapitaal en neemt het projectmanagement voor de aankopen en renovaties op zich. De duurzaam gerenoveerde panden worden na afwerking verhuurd aan het Marktverhuurkantoor Kortrijk, die ze vervolgens verhuurt (en de opvolging van de huurders op zich neemt). Het marktverhuurkantoor werkt aanvullend op een sociaal verhuurkantoor door het aanbieden van betaalbare en kwalitatieve huurwoningen aan alleenstaanden en gezinnen die bij het sociaal verhuurkantoor net uit de boot vallen.

Het project in cijfers

PMV en het SOK hebben 3,5 miljoen euro voorzien (in een verhouding 40/60) voor de aankoop en duurzame renovatie van een 20-tal woningen. 

Een kapitaalparticipatie van PMV: ook voor uw project?

Ontdek hoe een kapitaalparticipatie van PMV misschien de oplossing kan zijn voor de financiering van uw erfgoedproject: vraag de presentatie aan.