InnovOcean Oostende

Onder de naam InnovOcean Campus zullen het VLIZ (Vlaams Instituut voor de Zee), haar projectpartners, en de Oostendse vestiging van het ILVO (Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek) op de Oosteroever in Oostende een nieuwe gemeenschappelijke huisvesting realiseren via een Design & Build-opdracht.

Het VLIZ is een knooppunt voor marien en kustgebonden onderzoek. Als partner in diverse projecten en netwerken ondersteunt en bevordert het VLIZ de internationale uitstraling van het Vlaamse zeewetenschappelijke onderzoek en het internationaal marien onderwijs. Het VLIZ is momenteel gehuisvest in de gebouwen van de Vismijn (in concessie van MDK) aan de Wandelaarkaai in Oostende. Daar faciliteert zij ook de huisvesting van haar projectpartners, zijnde de European Marine Board, IOC Project Office for IODE (Unesco), EMODnet, Streekhuis Kust van de Provincie West-Vlaanderen en Erfgoedcel Kusterfgoed.

Het ILVO  is een internationaal bekend, wetenschappelijk instituut van de Vlaamse Overheid. ILVO staat voor multidisciplinair, onafhankelijk onderzoek en gespecialiseerde dienstverlening in verband met landbouw, visserij en voeding in Vlaanderen. De Oostendse vestiging aan de Ankerstraat 1 in Oostende huisvest de onderzoeksdomeinen "Aquatisch milieu en Kwaliteit" en "Visserij en Aquatische productie”.

Beide instellingen werken complementair: het ILVO bestudeert het mariene milieu, onderzoekt de impact van menselijke activiteiten hierop, en ontwikkelt nieuwe visserij- en aquacultuurtechnieken, terwijl het VLIZ instaat voor de aankoop en het beheer van mariene onderzoeksinfrastructuur, het beheer van data en informatie gegenereerd door multidisciplinair onderzoek en monitoring, en de communicatie van marine-onderzoek naar verschillende doelgroepen.

Het programma voor de InnovOcean Campus omvat kantoren, seminarie- en vergaderinfrastructuur, ontvangst- en cateringruimte, een bibliotheek, fysico-chemische laboratoria, laboratoria voor aquacultuur, atelierruimte en gebouwgebonden behoeften.

Het projectgebied situeert zich aan de huidige ILVO-site, tussen de Vuurtorenwijk (OPEX) en het nieuwe, in herontwikkeling zijnde havengebied Oosteroever van Oostende, waarbij de realisatie van de InnovOcean Campus een belangrijke schakel zal vormen tussen beide.

De rol van PMV

PMV werd oorspronkelijk aangezocht door het departement Economie, Wetenschap en Innovatie om een nieuwe huisvesting te zoeken voor het VLIZ, gelet op het aflopen van de concessie. In de voorbije jaren werd een aantal pistes en locaties onderzocht. In de loop van dit traject werd vastgesteld dat er zeker synergie- en efficiĆ«ntiewinsten te behalen zijn bij een gemeenschappelijke huisvesting met het nabijgelegen ILVO, die in verouderde en energie-inefficiĆ«nte gebouwen opereert. De opdracht werd daarom geherdefinieerd in een nieuwe beslissing van de Vlaamse regering, die geconcretiseerd is in een samenwerkingsovereenkomst tussen de drie partijen.

PMV begeleidt momenteel zowel ILVO als VLIZ bij de ontwikkeling van de InnovOcean Campus. Als projectregisseur en aanbestedende dienst voert ze hiervoor een procedure conform de wetgeving Overheidsopdrachten, met name Design and Build, en dit via een onderhandelingsprocedure met bekendmaking. PMV leidt een stuurgroep, samengesteld uit vertegenwoordigers van de bevoegde kabinetten, de organisaties en het Facilitair Bedrijf van de Vlaamse Overheid.

Bij aanvang van de (geherdefinieerde) opdracht bestond het projectgebied uit de huidige ILVO-site. In het vooronderzoek werd dit uitgebreid met het aanpalende terrein in beheer bij AWV (Agentschap Wegen en Verkeer) en met als resultaat een totale oppervlakte van ca. 22.000 m². Door de samenvoeging van beide percelen zal in de nieuwe situatie de beschikbare ruimte optimaler worden benut en ontstaat de opportuniteit om een aanzienlijk gedeelte te vermarkten, ter compensatie van de nieuwbouwkosten. De D&B-opdracht voorzient een inrichtingsplan voor de projectsite, op basis waarvan zal bepaald worden welk gedeelte in aanmerking komt voor vermarkting. De afsplitsing en valorisatie zelf zal gebeuren door de afdeling Vastgoedtransacties bij Vlabel.

De realisatie van het project is ook uitdagend omwille van de landschappelijke bescherming van een gedeelte van het projectgebied, de aanwezigheid van ondergrondse hoogspanningsleidingen van het windmolenpark op zee en de te verbeteren ontsluiting van de Oostendse Oosteroever. PMV zorgt voor de afstemming met de betrokken stakeholders.

Het project in cijfers

Rekening houdend met de synergetische optimalisaties, omvat de nieuwbouwbehoefte voor de InnovOcean Campus ca. 8000 m² bruto vloeroppervlakte. Daarnaast worden er beperkte omgevingswerken gerealiseerd.

Het totale projectbudget wordt geraamd op 14 miljoen euro excl. btw en is in de Vlaamse begroting voorzien. De projectkosten worden volgens een vaste sleutel verdeeld tussen departement EWI (voor VLIZ) en ILVO. De opbrengst voor ILVO van de valorisatie van haar grond komt ten goede van hun aandeel.

De onderhandelingsprocedure werd gelanceerd in januari 2017 en voorziet een gunning in het voorjaar van 2018. De ingebruikname van de InnovOcean Campus is gepland tegen het voorjaar van 2021.

Contact

Steven Adons, Principal investment manager

steven.adons@pmv.eu