Leopoldskazerne

PMV lanceerde en begeleidde in opdracht van de Provincie Oost-Vlaanderen de concurrentiedialoog voor de herontwikkeling van de Leopoldskazerne in Gent in juni 2015. Parallel werkte men aan de opmaak van het thematisch ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP 167 Stedelijk Wonen), waarvan de Leopoldskazerne deel uitmaakt.

In 2014 besliste de Provincie Oost-Vlaanderen om haar diensten in Gent te centraliseren op de Leopoldskazerne en om hiervoor de nodige eigendommen te verwerven.

De Leopoldskazerne is een voormalig militair complex in hartje Gent. Het ligt in het Kunstenkwartier, tussen het Sint-Pietersplein en het station Gent-Sint-Pieters. De eclectische gebouwen dateren van tussen 1890 en 1905 en werden ontworpen door de architecten Modeste de Noyette en Otto Geerling. Het terrein beslaat ruim twee hectare en de gebouwen bieden circa 34.500 m² duurzaam te ontwikkelen oppervlakte.

De deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen gunde de opdracht uiteindelijk op donderdag, 25 januari 2018 aan de THV Leopold. Dit consortium bestaat uit:

de ontwikkelaar: DMI (Vastgoed) – Matexi (Matexi Projects en Matexi Oost-Vlaanderen)
het ontwerpteam: 360 Architecten – B2Ai (BURO II + ARCHI+I) - Sergison Bates Architects - Maarten Dobbelaere - Delva Landscape Architects;
de algemene aannemer: Democo.

De THV Leopold voorziet een gemengde stedelijke ontwikkeling.

Ruimtelijke architecturale visie 

Het nieuwe provinciehuis ligt op de hoek van de R40 met de Charles de Kerchovelaan. De subtiele architectuur in groen getint staal en glas ter hoogte van de bestaande gebouwen en de nieuwbouw ter hoogte van de Kunstlaan creëren een kantooromgeving die beantwoordt aan de modernste noden. De nieuwe architectuur is respectvol, subtiel, homogeen en bewaart het evenwicht met de bestaande gebouwen. Opvallend is de langgerekte, verdiepte patio op het binnenplein waaraan o.a. de ateliers en werkruimten van het HISK zullen grenzen. Het binnenplein wordt een groene omgeving waar zowel rust als activiteit een plaats zullen krijgen.

Top op vlak van duurzaam bouwen

Het ontwerp is erg flexibel zodat het gebouw in de toekomst kan meegroeien met de veranderende noden en functies. Het project is dus niet alleen ecologisch maar ook cultureel duurzaam. Ook de technische installaties zijn klaar voor de toekomst; zij zijn flexibel en modulair opgebouwd.

Volgens de internationaal erkende BREEAM[1] -standaard haalt het nieuwe provinciehuis dan ook de op één na hoogste score op het vlak van duurzaamheid. Het was niet eenvoudig om dat te realiseren binnen een bestaand gebouwencomplex. Toch wisten de ontwerpers een behoorlijk laag E-peil van 36 te halen. Maar liefst 70 % van de nodige energie is hernieuwbaar en wordt ter plaatse opgewekt met behulp van geothermie uit de bodem, een warmtepomp en PV-panelen. Voor de resterende 30 % zal de provincie 100 % groene energie aankopen, wat zij trouwens al jaren doet. Dit betekent meteen dat het nieuwe provinciehuis CO2-neutraal zal zijn.

[1]  Building Research Establishment Environmental Assessment Method

Contractueel wordt er een promotieovereenkomst afgesloten met het consortium voor de realisatie van het nieuwe provinciehuis. Voor de private ontwikkeling gebeurt dat via een verkoopovereenkomst. De opdracht omvat ook een kortlopend onderhouds- en exploitatiecontract van drie jaar.  De totale inschrijvingsprijs voor de opdracht bedraagt 52.449.744,88 euro, inclusief btw. 

De rol van PMV

PMV begeleidde de provincie bij deze gebiedsontwikkeling en trad daarbij op als projectregisseur. Ze voerde hiervoor een geïntegreerde aanbestedingsprocedure, die zowel het ontwerp, de bouw, het onderhoud en het beheer van bepaalde onderdelen omvatte. Dit zogenaamde DBM-project werd gevoerd via een concurrentiedialoog.

Daarnaast begeleidde PMV voor de provincie de verkoop van een aantal eigendommen en maakte zo de herontwikkeling van de Leopoldskazerne financieel mogelijk.

Het project in cijfers

Programma

Provinciehuis met ca. 456 werkplekken, 24 vormingslokalen, raadzaal, auditorium, cafetaria, restaurant en polyvalente ruimte, 400 overdekte fietsenstallingen en 271 parkeerplaatsen, buurtpark: 9.340 m² en provincieplein 2.520 m²
Huisvesting voor het HISK en kantoren voor Defensie
Kinderdagverblijf
Private ontwikkeling: hotel met 95 kamers en 81 wooneenheden met collectieve tuinen.

Fasering

Omgevingsaanvraag: midden 2018
Aanvang werken: januari 2019
Projectrealisatie provinciehuis: augustus 2021
Projectrealisatie private ontwikkeling: augustus 2022

Projectbudget

52.449.744,88 euro, inclusief btw. 

Andere partners

De provincie Oost-Vlaanderen is een verkozen streekbestuur en bouwt, samen met tal van partners, aan de duurzame ontwikkeling van Oost-Vlaanderen. De provincie beoogt een optimale dienstverlening voor burgers, gemeentebesturen, organisaties en bedrijven. Haar dienstverlening is soms zichtbaar, zoals bij de provinciale recreatiedomeinen en aanleg van fietssnelwegen. Soms minder zichtbaar, bijvoorbeeld bij milieuonderzoek, ondersteuning van gemeentebesturen of onderhoud van waterlopen.

Contact

Mia Segaert, senior investeringsmanager Vastgoed

mia.segaert@pmv.eu