VIB-hoofdkantoor en bio-incubator

PMV en het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) lanceerden een opdracht voor de realisatie van het nieuw VIB-hoofdkantoor én een bio-incubator op Tech Lane Ghent Science Park. Samen richten beide partners een projectvennootschap op om het project te realiseren én te exploiteren. 

Gent stond in de jaren ’70 en ’80 mee aan de bakermat van de biotechnologie in Vlaanderen. Vandaag is de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, met het hoofdkantoor van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB), uitgegroeid tot een succesvolle, internationaal erkende biotechcluster. De beslissing om een nieuwe bio-incubator met VIB-hoofdkantoor te bouwen op Tech Lane Ghent Science Park, zorgt voor een verdere verankering van de biotechcluster in Gent. 

Katalysator

Met het project wordt tegemoetgekomen aan de grote vraag naar aangepaste labo-infrastructuur. De nieuwe bio-incubator zal startende biotechbedrijven en spin-offs ondersteunen en helpen in hun groei. Voor Tech Lane Ghent Science Park is de komst van het VIB-hoofdkantoor een belangrijke katalysator voor de verdere ontwikkeling van de site. In totaal zullen er een 350-tal mensen tewerkgesteld worden door de realisatie van dit project.

Optimaal ontwerp

Het gebouw wordt gerealiseerd in twee opeenvolgende fasen waarbij er eerst een procedure wordt gevoerd voor de aanstelling van een ontwerpteam. Dat team moet het ontwerp en de studie (engineering) maken van het gebouw, om samen met de bouwheer te komen tot een optimaal ontwerp. Vervolgens wordt een tweede opdracht in de markt geplaatst voor de bouw van het ontwerp (algemene aanneming in één lot). De plannen voorzien een nieuwbouw van ca. 12.000 m² bruto vloeroppervlakte op de zone Campus E van Tech Lane Ghent Science Park, op een strategische zichtlocatie langsheen de E40.

Duurzaam

Het complex omvat niet alleen de bio-incubator (9.500 m²) maar ook het hoofdkantoor (2.500 m²) van VIB. De bio-incubator omvat verhuurbare units van ca. 250 m² netto bestaande uit kantoorruimte en laboratoria.  Er is extra aandacht voor duurzaamheid. Het gebouw dient te voldoen aan de BREEAM Very Good score, met score Excellent voor ‘energy’. De eerste fase, m.n. de integrale architectuuropdracht (inclusief engineering) is gelanceerd op 3 september 2018. De opdracht omvat een integrale architectuuropdracht, inclusief ingenieursstudies (speciale technieken, stabiliteit, duurzaamheid, akoestiek, inrichting labo’s en kantoren).

De rol van PMV

  • De projectregisseur en het management van de te voeren plaatsingsprocedures voor het nieuwe gebouw.
  • Inbreng van risicokapitaal en het verstrekken van een achtergestelde lening aan de projectvennootschap die instaat voor de bouw en de exploitatie.
  • Expertise en inzet van een gebiedsontwikkelingsproces.

Het project in cijfers

  • Belangrijke uitbreiding van de life sciences cluster in Gent door het aantrekken van start-ups, biotechbedrijven en spin-offs.
  • Nieuwe potentiële tewerkstelling van 350 mensen.
  • Duurzame nieuwbouw van ca. 12.000 m², ca. 10 bouwlagen, landmark aan E40.
  • Start bouwwerken in het najaar van 2021 en oplevering in het voorjaar van 2023.

Andere partners

VIB is een strategisch onderzoekcentrum dat zich toelegt op levenswetenschappen en biotechnologie. VIB omvat 75 onderzoeksgroepen die thematisch georganiseerd zijn in 8 onderzoekscentra.  Het techtransfer-team van VIB vertaalt proactief biologische inzichten in nieuwe economische activiteiten, o.a. via het oprichten van start-ups en het afsluiten van partnerschappen met de biotech- en de farmaceutische industrie. VIB heeft een partnerschap met vijf Vlaamse universiteiten - UGent, KU Leuven, Universiteit Antwerpen, Vrije Universiteit Brussel en Universiteit Hasselt. Meer info: www.vib.be

Met Tech Lane Ghent Science Park (een project van UGent, de stad Gent en PMV) worden twee campussen, een nieuw te ontwikkelen kenniszone op het bedrijventerrein Eiland Zwijnaarde en de verdere uitbouw van het Technologiepark Ardoyen, internationaal gezamenlijk gepositioneerd als ecosysteem voor kennisintensieve bedrijven in de sectoren van o.a. ICT, cleantech, biotech en materialenonderzoek. De kenniszone op Eiland Zwijnaarde, waarop het VIB de bouw van een bio-Incubator en haar hoofdkantoor plant, maakt een onderdeel uit van een 35 hectare groot bedrijventerrein langsheen de E40.

Contact

Mia Segaert, senior investeringsmanager Vastgoed: mia.segaert@pmv.eu