PMV
Partnerschappen
02 229 52 30

Blue Gate Antwerp

Blue Gate Antwerp

Blue Gate Antwerp is een brownfield aan de Rechterscheldeoever, net buiten de Antwerpse ring. Het terrein is een voormalige petroleumhaven, die van 1902 tot midden de jaren ’80 actief werd gebruikt. De historische petroleumactiviteiten, accidentele lozingen en twee wereldoorlogen hebben geleid tot een aanzienlijk milieupassief. De restanten van dit industriĆ«le verleden vormen een uitdaging voor het behoud en de integratie van erfgoed. Bovendien ligt de site in poldergebied en is zij daardoor een 'grondwaterziek' terrein. De plek is onderbenut en verlaten, waardoor een complete make-over noodzakelijk is.

Een site met een dergelijk rijk verleden biedt, op het eerste gezicht, meer knelpunten dan opportuniteiten. En dat is zo op vele vlakken: archeologie, milieueffectenrapportage, bodemonderzoek, mobiliteit, erfgoed, vastgoed, wetgeving Overheidsopdrachten, hydrologie, en zo verder. Gelukkig zijn de knelpunten in kaart gebracht, onder andere dank zij de steun van EFRO en Agentschap Ondernemen.  Waar mogelijk, zetten we die bij PMV om in opportuniteiten. Blue Gate Antwerp is immers een multidisciplinair project bij uitstek, waarbij samenwerken noodzakelijk is.  

De resultaatseisen voor Blue Gate Antwerp zijn bewust hoog gesteld. We willen een hoogwaardig, watergebonden en uitermate duurzaam (eco-effectief) regionaal bedrijventerrein.

De herontwikkeling is het voorwerp van een brownfieldconvenant, met aanvullend en waar nodig een specifieke realisatieconvenant per onderdeel.

 

Realisaties

In 2014 startten de werken voor de aanleg van een watergebonden clusterkade. Een deel van de bestaande kaaimuur wordt uitgebouwd tot een laad- en loskade, die onder meer zal dienen voor de bevoorrading van de site. Naar verwachting zullen er aanvankelijk 220.000 ton goederen per jaar worden geladen en gelost, het equivalent van ongeveer 9.000 vrachtwagens. De kaaimuur werd met de nodige luister ingehuldigd op 20 oktober 2015.

Ook in 2015 verwelkomde Blue Gate Antwerp het bedrijf Bexco. Het heeft een dertigjarige erfpachtovereenkomst gesloten met Blue Gate Antwerp voor een terrein van 1,1 hectare. Het bedrijf uit Hamme zal er een nieuwe vestiging bouwen voor de productie van touwen voor de offshore-industrie. Er zal een vijfentwintigtal werknemers actief zijn.

 

Rol van PMV

PMV heeft in dit dossier zowel een strategische als een operationele inbreng, in nauwe samenwerking met de andere projectpartners AG Vespa, Stad Antwerpen en Waterwegen & Zeekanaal.

Het multidisciplinaire team van PMV stond mee aan de wieg van de structuur en de organisatie van het partnerschap zoals we dit vandaag kennen. PMV richtte daarvoor in 2007 de projectvennootschap Blue Gate Antwerp op.

Parallel aan de werking van de projectvennootschap, toetsen we periodiek de evolutie van deze gebiedsontwikkeling af met de omwonenden, met alle betrokken administraties en met het politieke niveau. Een dergelijk gedeeld partnerschap leidt tot een beter draagvlak, zowel op sociaal, administratief als politiek vlak.

Vanaf 2016 zullen we het publieke partnerschap uitbreiden naar een publiek-privaat samenwerkingsverband in de vorm van een institutionele samenwerking tussen de publieke (BGA nv) en een private partner.

Gelet op de complexiteit van het dossier, het lange traject en het feit dat de publieke partner het entrepreneurschap van de private sector optimaal wenst te benutten, wordt de private partner geselecteerd met een aanbestedingsprocedure in de vorm van een concurrentiedialoog.

De closing van deze procedure is voorzien voor februari 2016. Medewerkers van PMV en AG Vespa leiden deze procedure in opdracht van de projectvennootschap en worden ondersteund door diverse stakeholders van de ontwikkeling.

Het project in cijfers

Men raamt de totale ontwikkelingskosten van het PPS-projectgebied op 68 miljoen euro. Het gebied heeft een oppervlakte van ongeveer 75 hectare. Het totale werkingsgebied van Blue Gate Antwerp beslaat een oppervlakte van meer dan 110 hectaren.

Het project start in februari 2016 met de PPS-closing en zal vermoedelijk zijn afgerond in 2030.

 

Andere partners

Blue Gate Antwerp is een realisatie van de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV, Waterwegen & Zeekanaal, het gemeentelijk stadsontwikkelingsbedrijf AG Vespa en het agentschap Ondernemen & Stadsmarketing/Werk en Economie van de stad Antwerpen. Zij werken samen aan de ontwikkeling en de sanering van het terrein. Het project komt tot stand met financiĆ«le steun van Agentschap Ondernemen en Interreg IVB Noordwest-Europa.

 

Contact

Maarten Bettens, senior investeringsmanager PMV

maarten.bettens@pmv.eu

http://www.bluegateantwerp.eu

PMV
Partnerschappen
02 229 52 30