Pandenfonds Kortrijk

De Stad Kortrijk zoekt reeds enige tijd naar oplossingen om haar huurmarkt te activeren door meer betaalbare woningen op de markt te hebben en zoekt tevens naar een werkwijze om minder leegstaande en verwaarloosde woningen in het stadscentrum te hebben.

Om aan deze problematieken een antwoord te bieden  bouwt PMV samen met het Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk (SOK) een rollend pandenfonds op. Deze joint venture zal leegstaande en verwaarloosde woningen in Kortrijk verwerven, om die na een toekomstgerichte duurzame renovatie aan te bieden op de huurmarkt als betaalbare woningen.

Rol van PMV

De investering speelt voornamelijk in op het actiedomein maatschappelijk vastgoed (betaalbaar wonen).  PMV neemt hierin een faciliterende rol waarbij naast het aanreiken van de nodige financiĆ«le middelen onder vorm van risicodragend kapitaal eveneens een inbreng van onze knowhow op vlak van vastgoedinvesteringen en de structurering van een vennootschap wordt vooropgesteld.

Rol partners

Het SOK levert 60% van het kapitaal.  Verder zal het SOK het projectmanagement voor de aankopen en renovaties op zich nemen.

De duurzaam gerenoveerde panden zullen na afwerking verhuurd worden aan het Marktverhuurkantoor Kortrijk.  Deze zal op haar beurt verhuren aan haar doelgroep en de opvolging van de huurders op zich nemen.  Het marktverhuurkantoor werkt aanvullend op een sociaal verhuurkantoor door het aanbieden van betaalbare en kwalitatieve huurwoningen aan alleenstaanden en gezinnen die bij het sociaal verhuurkantoor net uit de boot vallen (omdat ze bijvoorbeeld net iets meer verdienen dan wat voor een sociaal verhuurkantoor maximaal kan).

Het project in cijfers

PMV en het SOK hebben 3,5 miljoen euro voorzien in een 40/60 verhouding.  Met deze financieringsbronnen voorzien we een 20-tal woningen te kunnen aankopen en duurzaam renoveren.  Zo kunnen er alvast evenveel gezinnen een kwalitatief en betaalbaar onderkomen vinden en wordt een deel van leegstandslijst (148 eengezinswoningen per einde 2016) weggewerkt.

Contact

Bertrand Van Regemortel, investeringsmanager

bertrand.vanregemortel@pmv.eu