Slim Turnhout

De nv Slim Turnhout herontwikkelt de verlaten industriële terreinen aan het station van de kaartenstad. Het gaat om de voormalige sites van het verpakkingsbedrijf Foresco en van het staalconstructiebedrijf Atelfond, waarvoor in 2012 een brownfieldconvenant werd afgesloten.

PMV zorgde voor een vernieuwende vorm van samenwerking tussen de publieke en de private grondeigenaren. Door de creatie van een grondbank, waarbij alle eigenaars dezelfde prijs per vierkante meter krijgen voor hun terrein, los van de latere ontwikkeling, ontstaat er een win-winsituatie waarbij het gemeenschappelijke belang van de eigenaren primeert. Behalve PMV zijn ook de Stad Turnhout (via Blairon nv, een dochtervennootschap van het Autonoom Gemeente Bedrijf) en de ontwikkelaar ION aandeelhouder van Slim Turnhout. PMV participeert voor 88.750 euro (17,75 percent van de aandelen) in het kapitaal en verleende een achtergestelde lening van 1.250.000 euro als bijkomende financiering. Blairon verkreeg ook een wentelkrediet van 600.000 euro. Het masterplan voorziet zevenhonderd woningen, aangevuld met kantoren, winkels, studentenkamers en een woonzorgcentrum.

Sociale innovatie

Het unieke van dit project is dat Slim Turnhout, als eerste in Vlaanderen, via doorgedreven sociale innovatie wil komen tot een nieuw soort woonzorgzone waar de bewoners voor elkaar zorgen. Dit geeft mensen de mogelijkheid om langer te blijven wonen in hun eigen woning en leidt tot lagere maatschappelijke kosten. Dit concept werd mee bedacht en uitgewerkt door VITO en de Thomas More Hogeschool. De Vlaamse overheid kende 2,6 miljoen euro subsidies toe in het kader van het stadsvernieuwingsfonds. Slim Turnhout zal de terreinen exploiteren en de nodige infrastructuur aanleggen. Aparte projectvennootschappen zullen dan de opstallen ontwikkelen. Het volledige project zal gerealiseerd zijn tegen 2025. Het hele project zal voorzien worden van een warmtenet waardoor het project een ecologisch duurzaam karakter krijgt. Mogelijk kan dit warmtenet in de toekomst aantakken op een warmtenet via diepe geothermie.

Rol van PMV

De meerwaarde van PMV voor de andere partners bestond in het opzetten van een grondenbank en de vertaling hiervan in de oprichting van een vennootschap met een gedetailleerd financieel plan en de nodige afspraken tussen de drie partijen in een aandeelhoudersovereenkomst. PMV fungeert hier als ‘go-between’ tussen de private en publieke sector om de belangen van beiden te definiëren, te verzoenen en vast te leggen. PMV blijft nauw betrokken bij het project zowel als aandeelhouder, als bestuurder en als manager en stelt daarbij haar expertise en netwerk ter beschikking. PMV participeert ook in de ontwikkelingen van de verdere fasen.

Het project in cijfers

Slim Turnhout nv staat enkel in voor de grondexploitatie. De voornaamste investeringen betreffen de aankoop van een aantal onroerende goederen om het project mogelijk te maken en de aanleg van infrastructuur en openbaar domein. Deze investeringen kunnen geraamd worden op 13 miljoen euro en worden gefinancierd via eigen middelen van de aandeelhouders en via bankleningen. Slim Turnhout nv zal de terreinen gefaseerd verkopen aan projectvennootschappen, waar de huidige 3 partners de mogelijkheid hebben om in deel te nemen, die de opstallen zullen ontwikkelen. In totaal zullen ongeveer 700 woningen/appartementen, diverse horeca en winkels en 18.000 m² kantoren ontwikkeld worden in de periode 2015 – 2025. De totale investering van het project wordt geraamd op 160 miljoen euro.

Andere partners

ION is een projectontwikkelaar & vastgoedinvesteerder uit Waregem die de nadruk legt op zowel kwalitatief hoogstaande architectuur als duurzaamheid van het ontwerp. De projecten zijn geografisch verspreid over heel België. Met haar uitgebreide expertise, zowel commercieel, technisch, fiscaal, juridisch als financieel, slaagt ION erin om toegevoegde waarde te creëren voor alle stakeholders. ION is gespecialiseerd in gemengd complexe projecten, een combinatie van residentieel en commercieel vastgoed en is actief in zowel speculatieve ontwikkelingen, Publiek-Private-Samenwerkingen als projecten op maat. 

Contact

Erwin Vrijens, Hoofd Vastgoed, erwin.vrijens@pmv.eu