Kapitaal voor gebiedsontwikkelingen

De nieuwe invulling van oude industriële sites kampt met complexe administratieve procedures en vergt een grote knowhow, niet in het minst op het vlak van de financiële structurering. Als investeerder kan PMV helpen om een rendabele herbestemming mogelijk te maken voor dat soort sites. Door mee te investeren, kunnen we bovendien andere investeerders stimuleren om mee in te stappen in veeleisende projecten.

Gebieden herontwikkelen vergt enorme investeringen terwijl de winstmarge gering is. Met een kapitaalparticipatie van PMV ontstaan er mogelijkheden om een project (sneller) gefinancierd te krijgen én het risico voor de initiatiefnemers te beperken. De vaak immense kosten (en de complexe regelgeving) maken het soms erg lastig om de financiering rond te krijgen. PMV heeft niet alleen de knowhow om die vraagstukken behapbaar te structureren maar heeft ook de kennis om de complexe trajecten in goede banen te leiden. Bovenal kan ze door een kapitaalinvestering een duurzaam langetermijntraject alle kansen op slagen geven.