Kapitaal voor maatschappelijk vastgoed

Maatschappelijk vastgoed is een motor voor sociale cohesie, een gezonde leefomgeving en stedelijke vernieuwing. Maar vastgoed is kostbaar en risicovol, en vergt gespecialiseerde knowhow, niet in het minst op het vlak van de financiering ervan. PMV vindt het daarom zinvol en goed om via kapitaalparticipaties te investeren in maatschappelijk vastgoed dat duurzame waarde toevoegt aan de organisatie, de omgeving, de mensen en het klimaat.

Het ontwikkelen en bouwen van nieuwe voorzieningen kan een risicovolle activiteit worden als de financiƫle consequenties niet goed in beeld zijn gebracht. Bovendien moet het maatschappelijk vastgoed op een goede manier worden beheerd om de langetermijnambities te kunnen realiseren. De voorbeeldrol van de betrokken organisaties verplicht hen bovendien hun vastgoed te verduurzamen en hun middelen doelmatig besteden. Als investeerder kan PMV niet alleen het maatschappelijk rendement verzoenen met een duurzame meerwaarde. PMV is ook in staat om andere investeerders aan te trekken, en de complexe processen te faciliteren die inherent zijn aan de sector.