Drie onafhankelijke leden raad van bestuur

In het kader van het bestuursdecreet van 7 december 2018 van de Vlaamse overheid en de samenstelling van een raad van bestuur met complementaire expertises zoekt PMV drie onafhankelijke bestuurders. 

PROFIEL

  • U heeft ervaring als bestuurder.
  • U heeft ervaring op directieniveau in één van devolgende expertisedomeinen:

- de werking van de Vlaamse economie en de bedrijfswereld, bij voorkeur dankzij professionele of academische ervaring binnen een bedrijfsdomein dat relevant is voor PMV
- het financieel structureren en het tot stand komen van transacties
- de werking van organisaties met een maatschappelijke doelstelling.

Daarnaast beschikt u over:
- een strategisch en conceptueel denkvermogen
- een grondige kennis van bedrijfsprocessen
- een grondige kennis in human capital management en/of in organisatieleer. 

  • U deelt uw mening kritisch en constructief. U bent een onafhankelijke en vernieuwende denker, collegiaal en op samenwerking gericht. U bent betrokken en geëngageerd, discreet en integer en hanteert hoge ethische normen.
  • U voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria zoals beschreven in het decreet deugdelijk bestuur van de  Vlaamse overheid en u heeft geen belangenconflictmet de activiteiten van PMV.

ENGAGEMENT

  • U engageert zich gedurende zes jaar.
  • De bestuursvergaderingen vinden twaalf keer per jaar plaats op de zetel van PMV in Brussel.

Interesse in een mandaat in een maatschappelijk relevante context?

Stuur uw cv en een gemotiveerde sollicitatiebrief vóór vrijdag 29 april 2022 naar michel.deboeck@executivetalentdevelopment.com

Executive Talent Development kreeg de opdracht om in alle onafhankelijkheid dit proces te begeleiden. Er zal een shortlist van zes kandidaten voorgesteld worden aan de Vlaamse Regering.
De regering benoemt drie onafhankelijke bestuurders uit deze lijst. De ingediende  kandidaturen worden ook opgenomen in een wervingsreserve.
 

Interesse?

Vul dan hieronder het formulier in en we nemen snel contact met u op.