Site Ford Genk

PMV zocht namens het Vlaams Gewest naar een partner voor de herontwikkeling van een deel
(45 hectare) van de voormalige Ford-site in Genk. Het is de bedoeling om er een bedrijvenzone te creëren voor de maakindustrie en voor logistiek met toegevoegde waarde.

Op 29 juni 2017 besliste de Vlaamse regering om het consortium Genk Green Logistics aan te duiden als voorkeurbieder voor de herontwikkeling van de voormalige site van Ford in Genk. Met deze partij zal verder worden onderhandeld om te komen tot een finale contractsluiting. Het consortium bestaat uit de Groep Machiels, MG Real Estate, Intervest Warehouses & Offices en DEME.

De Vlaamse regering werd overtuigd door het sterke logistieke concept van Genk Green Logistics, dat goed aansluit bij de troeven van het terrein. Het concept heeft de nodige schaalgrootte en speelt in op de trimodale ontsluiting van de site. Hierbij wordt in het bijzonder gefocust op e-commerce. De realisatie van ongeveer 240.000 m² aan vastgoed en een duurzame tewerkstelling van tweeduizend voltijdse arbeidsplaatsen worden beoogd. Bovendien hebben de consortiumpartners een stevige trackrecord in de ontwikkeling van bedrijventerreinen en bezitten ze al enkele intentiebrieven van geïnteresseerde eindgebruikers.

De Vlaamse overheid werkte, samen met alle betrokken partijen, een duidelijke visie uit op de herontwikkeling van de voormalige industriële site. Die visie werd in de zomer van 2016 voorgesteld in een masterplan waarin duidelijk werd bepaald welke sectoren moesten worden ontwikkeld op het terrein, met name logistieke bedrijven met toegevoegde waarde en ondernemingen in de maakindustrie. Het masterplan besteedde ook ruim aandacht aan de ruimtelijke kwaliteit, de inrichting van de site en de beoogde werkgelegenheid.

Op basis van dit masterplan werkte PMV een investeringsmemorandum uit, waarop geïnteresseerde kandidaten uitgenodigd werden om een herontwikkelingsvoorstel in te dienen. Acht kandidaten werden geselecteerd om een biedvoorstel in te dienen. Genk Green Logistics werd uiteindelijk de voorkeursbieder voor de contractonderhandelingen voor de aankoop van 42ha aan uitgeefbare terreinen.

De samenwerking met Genk Green Logistics is het sluitstuk van de herontwikkeling van de site Ford Genk. Voordien werd binnen dezelfde visie ook een concessie toegekend door De Vlaamse Waterwegaan H. Essers en Haven Genk nv. Hiermee toont Vlaanderen zijn engagement om deze waardevolle site op korte tijd nieuw leven in te blazen. 

Voor meer informatie kunt u ook altijd mailen naar fordsitegenk@pmv.eu of bellen naar 02 229 52 30 ter attentie van de heer Erwin Vrijens, senior investeringsmanager Vastgoed. 

De site van de voormalige Ford-fabriek in Genk heeft een totale oppervlakte van circa 134 hectare en is zowel via de weg, het spoor als het Albertkanaal goed ontsloten. Het terrein is een brownfield, met constructies en gebouwen die nog dateren van zijn vorige bestemming. De voorbereidingen voor de sloop- en saneringswerken zijn alvast gestart.

De projectpartners (Vlaams Gewest, Stad Genk, nv De Scheepvaart en het Agentschap Innoveren en Ondernemen en Flanders Investment & Trade) maakten al een masterplan op voor de herontwikkeling van de site, die is opgedeeld in drie deelzones met een netto uitgeefbare terreinoppervlakte van circa 95 hectare en de ambitie om 2.500 jobs te creëren:

  • Zone A: voor groen en water, openbaar domein en circa 5 hectare uitgeefbare kavels voor gemeenschappelijke functies
  • Zone B: circa 40 hectare voor eindgebruikers in de maakindustrie en logistiek met toegevoegde waarde, niet noodzakelijk watergebonden
  • Zone C: circa 50 hectare voor eindgebruikers met watergebonden (logistieke) activiteiten en maakindustrie, te ontwikkelen door nv De Scheepvaart

De georganiseerde marktbevraging heeft als doel een ontwikkelaar dan wel eindgebruiker(s) te vinden voor de zone B en de uitgeefbare kavels in zone A.  

Over Ford Genk

De eerste steen van Ford Genk, een autoassemblage- en onderdelenfabriek van Ford Motor Company, werd gelegd in 1962. Twee jaar later begon de productie van de Taunus 12M. Een halve eeuw later liepen met de Ford Galaxy, Mondeo en S-MAX de laatste modellen van de band in Genk en werd de productie overgeheveld naar het Spaanse Valencia.

Daarmee kwam er in Limburg een tijdperk ten einde. Met 4210 werknemers - en 1736 bij de toeleveranciers - was Ford Genk immers de grootste werkgever in de provincie Limburg. Bovendien was de fabriek de op één na grootste autoassemblagefabriek in België. Maar liefst 95% van de productie was bestemd voor de export.

Om de gevolgen van deze zware economische en sociale aderlating op te vangen, startte de Vlaamse Overheid in 2013 met de ontwikkeling en uitvoering van een reconversieplan voor de provincie Limburg, het zogenaamde SALK-plan: het “Strategisch Actieplan voor Limburg in het Kwadraat”.

Daartoe hoort ook de herontwikkeling van de voormalige bedrijfssite in een nieuwe bedrijvenzone voor de maakindustrie en voor watergebonden logistiek. Op 20 december 2013 sloot de Vlaamse Overheid daarom een Memorandum of Understanding met Ford Werke GMBH over de verkoop van de site aan de Vlaamse Overheid. Het Agentschap Innoveren en Ondernemen werd belast met de herontwikkeling en het beheer van dit patrimonium.