Veelgestelde vragen achtergestelde lening op 3 jaar

 • Wat is de doelstelling van de achtergestelde lening (Coronalening)?

 • Hoe groot is de leningscapaciteit van de achtergestelde leningen?

 • Wat is de doelgroep?

 • Welke kmo-definitie wordt gehanteerd?

 • Welk bedrag kan ik lenen?

 • Wat is de definitie van een onderneming in moeilijkheden?

 • Gebeurt er altijd een conversie op het einde van de looptijd van de lening voor de start-ups en scale-ups?

 • Komen enkel vennootschappen in aanmerking of ook eenmanszaken?

 • Kan ik een achtergestelde lening aanvragen als de maatschappelijke zetel in het Brusselse of het Waalse Gewest ligt?

 • Ik heb twee verschillende vennootschappen. Kan ik voor elk van die vennootschappen een achtergestelde lening aanvragen?

 • Is vervroegde aflossing mogelijk?

 • Hoe weet ik tot welke doelgroep ik behoor?

 • PMV vraagt mij informatie over mijn bedrijf te verstrekken die ik niet wil geven.

 • Wat is de procedure van de aanvraag en de doorlooptijd?

 • Mag ik als intermediair de aanvraag indienen voor een bedrijf?

 • Mijn aanvraag is afgewezen. Mag ik opnieuw een aanvraag met een betere onderbouwing doen?

 • Kan ik Coronalening combineren met andere financiering?

 • Kan mijn bedrijf meerdere lopende Coronaleningen hebben?

 • Mag in mijn aanvraag ook in het Engels opmaken?

 • Worden bepaalde sectoren uitgesloten voor een Coronalening?

 • Kan ik een Coronalening aanvragen als ik al financiering van LRM heb ontvangen?

 • Is een coronalening ook mogelijk voor mijn activiteit in bijberoep?

 • Mag ik een coronalening aangaan voor mijn managementvennootschap?

 • Komen alle activiteiten in aanmerking?