Veelgestelde vragen achtergestelde lening op 3 jaar

 • Wat is de doelstelling van de achtergestelde lening (Coronalening)?

 • Hoe groot is de leningscapaciteit van de achtergestelde leningen?

 • Wat is de doelgroep?

 • Welke kmo-definitie wordt gehanteerd?

 • Welk bedrag kan ik lenen?

 • Wat is de definitie van een onderneming in moeilijkheden?

 • Gebeurt er altijd een conversie op het einde van de looptijd van de lening voor de start-ups en scale-ups?

 • Komen enkel vennootschappen in aanmerking of ook eenmanszaken?

 • Kan ik een achtergestelde lening aanvragen als de maatschappelijke zetel in het Brusselse of het Waalse Gewest ligt?

 • Ik heb twee verschillende vennootschappen. Kan ik voor elk van die vennootschappen een achtergestelde lening aanvragen?

 • Is vervroegde aflossing mogelijk?

 • De lening boven 75.000 euro is niet combineerbaar met een compensatiepremie, hinderpremie ondersteuningspremie en subsidie van het Vlaams Beschermingsmechanisme. Wat als ik de lening wil aangaan maar niet in staat ben om de premie terug te betalen?

 • Hoe weet ik tot welke doelgroep ik behoor?

 • PMV vraagt mij informatie over mijn bedrijf te verstrekken die ik niet wil geven.

 • Wat is de procedure van de aanvraag en de doorlooptijd?

 • Mag ik als intermediair de aanvraag indienen voor een bedrijf?

 • Mijn aanvraag is afgewezen. Mag ik opnieuw een aanvraag met een betere onderbouwing doen?

 • Kan ik Coronalening combineren met andere financiering?

 • Kan mijn bedrijf meerdere lopende Coronaleningen hebben?

 • Mag in mijn aanvraag ook in het Engels opmaken?

 • Worden bepaalde sectoren uitgesloten voor een Coronalening?

 • Kan ik een Coronalening aanvragen als ik al financiering van LRM heb ontvangen?

 • Is een coronalening ook mogelijk voor mijn activiteit in bijberoep?

 • Mag ik een coronalening aangaan voor mijn managementvennootschap?

 • Komen alle activiteiten in aanmerking?