Blijf op de hoogte

Je kunt de uitgifteovereenkomst gemakkelijk online opmaken via de PMV-website. Hou de volgende gegevens bij de hand:

  • de identificatiegegevens (o.m. rijksregisternummer, KBO-nummer, adresgegevens…) van de Vriendenaandeelhouder, van de emittent en van de bestuurder die de emittent rechtsgeldig kan verbinden
  • de prijs per aandeel
  • het aantal onderschreven Vriendenaandelen
  • de stemrechten verbonden aan een Vriendenaandeel
  • het totaal aantal bestaande aandelen (vóór deze uitgifte)
  • het totaal aantal bestaande stemrechten (vóór deze uitgifte)
  • een verslag over de uitgifteprijs van de Vriendenaandelen dat positief beoordeeld is door een bedrijfsrevisor of een externe accountant

De ondertekende Uitgifteovereenkomst Vriendenaandeel en het verslag over de uitgifteprijs kan je digitaal bezorgen aan vriendenaandeel@pmv.eu.

Hier vind je een model van uitgifteovereenkomst Vriendenaandeel .