nl
Nieuwsbrief
Expertise

Life Sciences & Care

Het belang van Life Sciences voor Vlaanderen kan moeilijk overschat worden. ‘De sector zet onze regio internationaal op de kaart en trekt mensen en kapitaal aan.'

In het succes van Life Sciences in Vlaanderen speelt PMV een sleutelrol. ‘Wij streven investeringen na die het Vlaamse ecosysteem duurzaam onderbouwen, specifiek in die domeinen waar we sterk in zijn zoals bijvoorbeeld biotech’, legt Wils uit. ‘Onze betrachting is om onze competitieve voordelen te versterken en onze concurrentiepositie te verstevigen.’ De Vlaamse Investeringsmaatschappij kiest daarbij voor een geïntegreerde aanpak. Kenneth Wils en zijn team staan in voor de directe investeringen in bedrijven.

Succesfactoren

PMV investeert voorts ook indirect via gespecialiseerde fondsen, wat interessante partnerschappen met andere financiers oplevert. Daarnaast draagt PMV ook zijn steentje bij aan de ontwikkeling van vastgoed en specifieke infrastructuur zoals het Tech Lane Ghent Science Park of het hoofdkwartier van het Vlaams Instituut voor Biotechologie, met Bio-incubator.

Dat Vlaanderen uitgegroeid is tot een internationale topregio in Life Sciences is geen toeval. Een combinatie van factoren verklaart dat succes. Zo kan Vlaanderen buigen op heel wat succesverhalen. Denk maar aan het indrukwekkende groeiparcours van bijvoorbeeld Argenx of andere sectorgenoten. ‘Zo’n successen – en er zitten er nog in de pijplijn – zijn nodig voor de ontwikkeling van een ecosysteem’, aldus Wils.

Slim kapitaal

Daarnaast stipt hij ook het belang aan van onze sterke universiteiten, het uitgebreide netwerk van gespecialiseerde kenniscentra, en van een overheid die een aantrekkelijk investeringsklimaat heeft ontwikkeld. ‘Nog een belangrijk element in het succes is de toegang tot kapitaal, zowel publiek als privé. Dat kapitaal wordt bovendien “slimmer”, de beschikbare fondsen nemen toe en steeds meer internationale financiers kijken naar Vlaanderen.’

De sector van Life Sciences is een huis met vele kamers. Alleen al onder de noemer biotech vallen de ontwikkeling van geneesmiddelen (“rode biotech”), van producten voor de landbouw (“groene biotech”) en diagnostica.

Daarnaast maken ook medtech (de ontwikkeling van toestellen voor in de geneeskunde) en e-health (ICT-toepassingen zoals artificiële intelligentie in de zorg) deel uit van Life Sciences. Het belang van data en databehandeling zal een steeds belangrijkere rol spelen in Life Sciences.

Investeren in Life Sciences is uiterst risicovol. Ons huiswerk moet goed zijn.

Kenneth Wils, Head of Life Sciences & Care bij PMV

Eerst bewijzen

Elk van die bedrijfstakken vraagt een eigen aanpak, legt Wils uit. ‘In biotech moet het onderzoek verschillende fases doorlopen. Daar zijn de risico’s min of meer bekend en kan je vaak al een overdracht realiseren voor de ontwikkeling volledig rond is. Selling the promise, zegt men dan wel eens. Voor biotech is er veel durfkapitaal beschikbaar om de verschillende stadia te ondersteunen. Wij focussen vooral op financiering in een vroeg stadium en versterking van het lokale ecosysteem.’

‘Medtech en e-health zijn een ander verhaal. Daar moeten bedrijven zich vaak eerst bewijzen en al omzet boeken vooraleer ze aantrekkelijk worden voor de grotere spelers. Dat betekent dat we daar investeren over lange termijn om het voor bedrijven mogelijk te maken zich commercieel uit te bouwen. We proberen ook op een selectieve manier bij te dragen aan de opbouw van het ecosysteem. Daarvoor gaan we ook op zoek naar bedrijven die al wat verder staan. Zo hebben we bijvoorbeeld Sequana Medical naar Vlaanderen gehaald. We hebben dat soort lokale helden nodig. Die zorgen ervoor dat er andere bedrijven komen als partner of leveranciers. Een ecosysteem bouwen rond lokale helden werkt, dat hebben we gezien in biotech.’

Meer dan geld

‘Onze rol is die van lokale gespecialiseerde evergreen investeerder’, vat Wils samen. ‘Met “evergreen” bedoelen we dat we een lange adem hebben; we zijn in staat te investeren van bij de prille start van een onderneming tot de rest van de hele levensloop. Ons geld moet ook niet terugvloeien naar onze aandeelhouder, de Vlaamse overheid, of externe investeerders. De return die we halen als vroege investeerder in succesverhalen als Argenx kunnen we dus herinvesteren in het ecosysteem.’

PMV is met 32 participaties in portefeuille, een van de drie actiefste investeerders in Life Sciences van ons land. ‘We positioneren ons als een lokale betrouwbare partner’, klinkt het.

Een partner die niet alleen geld, maar ook expertise ter beschikking stelt. Wils: ‘Mijn team bestaat uit passionele professionals met diverse wetenschappelijke achtergronden die complementair zijn aan elkaar. Investeren in Life Sciences is uiterst risicovol. Ons huiswerk moet goed zijn.’

Rollercoaster

PMV blijft bovendien niet aan de zijlijn staan, maar zetelt ook mee in het bestuur van de ondernemingen waarin ze participeert. ‘Met een investering koop je een ticket voor een rollercoaster, want het parcours van wetenschap naar waarde is vaak heel hobbelig. Dat parcours afleggen, is de taak van het management. Maar daarnaast is een goede raad van bestuur nodig met bestuurders, die veel expertise en ervaring moeten hebben.’

‘Wij staan als het ware mee in de modder bij het zoeken naar de juiste expertise en het samenstellen van sterke teams. Om de ideale profielen te vinden voor bedrijven, heb je een goed netwerk nodig. We bouwen ook graag samenwerkingen op met internationale partners en financiers, want die brengen een extra adressenboekje mee.’

Bij zijn investeringen focust PMV ten slotte ook op duurzaamheid van projecten en de meerwaarde voor de maatschappij. Dat houdt financieel steek. ‘We merken bijvoorbeeld dat er bij de terugbetaling van nieuwe geneesmiddelen veel meer rekening wordt gehouden met de toegevoegde waarde.’

Maar het sluit ook aan bij de opdracht van PMV, besluit Wils. ‘We proberen de toekomst van onze kinderen positief te beïnvloeden. Dat geeft een enorme voldoening. Dat is ook het mooie aan PMV. Je werkt mee aan toekomstige welvaart van Vlaanderen.’

 

Team Life Sciences & Care

Kenneth Wils Hoofd Life Sciences & Care kenneth.wils@pmv.eu +32 (0)2 274 63 83
Aline Van Acker Investeringsmanager aline.vanacker@pmv.eu
Bart De Taeye Senior Investeringsmanager bart.detaeye@pmv.eu
KNI
Kelly Niesing Managementassistente kelly.niesing@pmv.eu
Kiana Buttiens Investeringsanalist kiana.buttiens@pmv.eu
Max Souvereyns Financieel analist max.souvereyns@pmv.eu
Nathalie Van Bruaene Investeringsmanager nathalie.vanbruaene@pmv.eu
Thomas Beke Investeringsmanager thomas.beke@pmv.eu
Thomas Marrecau
Thomas Marrecau Financieel analist thomas.marrecau@pmv.eu +32 (0)2 274 63 39
Tine Bekaert Senior investeringsmanager tine.bekaert@pmv.eu
Tobias Wilms Investeringsmanager tobias.wilms@pmv.eu