nl
Nieuwsbrief
Expertise

Vastgoed

PMV wil de samenleving van morgen mee helpen vormgeven door vastgoedprojecten te financieren en de ontwikkeling ervan te begeleiden. Dankzij de rol van PMV bieden gebiedsontwikkelingen, erfgoedprojecten en maatschappelijk vastgoed oplossingen voor de noden van vandaag en morgen.

PMV adviseert, begeleidt en financiert (semi-)publieke en private partijen bij oplossingen voor vervuilde gebieden, erfgoed, onderzoeksinfrastructuur, vastgoed voor zorgbehoevenden… Samen gaan we op zoek naar oplossingen waarbij de gebruiker centraal staat en de technologie oplossingen biedt voor woonkwaliteit, duurzaamheid en economische leefbaarheid. De financiering en organisatie van die vaak complexe projecten vergt innovatieve financieringsoplossingen, overleg met soms vele belanghebbenden én een grote expertise. PMV biedt zowel kapitaalparticipaties als (achtergestelde) leningen, aanvullend – uiteraard – bij de rol die PMV vaak speelt als projectregisseur.

Duurzaam én economisch leefbaar

Met haar financiering (en begeleiding) van onroerend erfgoed, gebiedsontwikkelingen en maatschappelijk vastgoed wil PMV antwoorden bieden op nieuwe maatschappelijke verwachtingen en noden. Niet alleen moeten die duurzaam zijn, ze moeten ook economisch leefbaar zijn. PMV is ervan overtuigd dat enkel duurzame en rendabele oplossingen leiden tot een nieuwe maatschappelijke relevantie. PMV probeert daarom private spelers warm te maken voor vastgoeprojecten met een grote maatschappelijke relevantie. Door, bijvoorbeeld, klaarheid te brengen rond de kosten, vergunningen of premies helpt PMV de risico’s voor ontwikkelaars en investeerders te beperken, en de brug te maken tussen de overheid en de privésector.

Brede marktkennis

PMV heeft veel ervaring met projecten waar veel spelers, zowel publieke als private, bij betrokken zijn. Voor een kasteeleigenaar of een lokale overheid is het niet altijd evident is om het overzicht te bewaren welke partijen moeten worden betrokken wanneer een kasteel moet worden gerenoveerd of een brownfield moet worden gesaneerd. PMV behoudt in dat soort gevallen het overzicht. Ook het opzetten van de — vaak complexe — financieel-juridische organisatiestructuur om dat soort projecten van de grond te krijgen, is een expertise van PMV. Tegelijk heeft PMV een brede marktkennis die noodzakelijk is voor de herbestemming en vermarkting van gerestaureerde monumenten of gebieden.

Contacteer onze vastgoedexpert

Erwin Vrijens Hoofd Vastgoed Erwin.Vrijens@pmv.eu +32 (0)2 274 64 55