nl
Nieuwsbrief
Expertise

Overnames

Een bedrijf overnemen vergt doorgaans een forse investering. Voldoende financiering vinden, zeker als het om wat grotere kredieten gaat, kan een hele opgave zijn. Bij nogal wat overnames loopt de financiering moeizaam. De financieringsoplossingen van PMV helpen. Handig is bovendien dat u ze kunt combineren.

U overweegt om een bedrijf over te nemen? Dan moet u natuurlijk inschatten welke prijs u daarvoor maximaal wil betalen, en binnen welke tijdspanne u die investering hoopt terug te verdienen. De financieringswijze van de overnameprijs — een mix van eigen middelen en externe inbreng — is een belangrijke keuze. Doorgaans verwachten banken dat u ongeveer een derde van de overnameprijs kan financieren door een eigen inbreng. Met een achtergestelde financiering van PMV kan u het eigen vermogen vergroten: een prima manier om uw bank te overtuigen en om vervolgens met een traditionele banklening de volledige overnamekost te betalen.

Overnamedeals

Het is één van de financieringsinstrumenten die PMV aanbiedt. Naast achtergestelde leningen om de kloof te overbruggen tussen bankfinanciering en de eigen middelen kunt u bij PMV ook terecht voor waarborgen of een minderheidsparticipatie in het kapitaal. Jaarlijks verstrekt PMV waarborgen bij ongeveer 800 overnamedossiers. In een zestigtal overnamedeals levert PMV achtergestelde leningen. We bieden langere looptijden en flexibele terugbetalingsmogelijkheden waarbij u de lening vaak pas op het einde van de looptijd moet terugbetalen. Daardoor blijft er meer cash in uw bedrijf om te investeren en de banken terug te betalen. Voor welke vorm van financiering u ook kiest, een goede mix is heel belangrijk. Een evenwichtige financiering vermijdt dat u (vooral in de eerste moeilijke jaren) in de problemen geraakt met de afbetaling van uw bankschulden.

Contacteer onze expert overnames

Emmanuel Damman Hoofd Bedrijfsleningen +32 (0)2 229 52 30